Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η επισκευή και συντήρηση ξύλινου διαδρόμου οικισμού Κιονίων Τ.Κ. Κτικάδου.

Συγκεκριμένα, στο τμήμα του διαδρόμου που έχει υποστεί φθορές και καθίζηση θα εκτελεστούν εργασίες αποξήλωσης των υφιστάμενων ξύλινων σανίδων και του ξύλινου φέροντος οργανισμού που θα στερεωθεί/πακτωθεί κατάλληλα στο έδαφος και θα επενδυθεί με νέες σανίδες, καρφωτές αντίστοιχων διαστάσεων με τις προϋφιστάμενες, Οι ξύλινες επιφάνειες θα φέρουν τις απαραίτητες επαλείψεις.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.999,50€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Στην συγκεκριμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρών δήλωσε ο Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Κροντηράς δηλώνοντας πως δεν κατατέθηκαν εγκεκριμένες από την αρμόδια υπηρεσία τεχνικές προδιαγραφές. 

Share To:

0 comments so far,add yours

_____________________________________________________________________________________
Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται
_____________________________________________________________________________________