Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Αγίου Ιωάννου Μουντάδου Τήνου, εκθέτει σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία στην Ενοριακή αίθουσα στον Τζάδο της Τήνου,  την 21η  Αυγούστου 2016 από 12:00 έως 13:00, την εκμίσθωση αγροτεμαχίων, για 5 έτη:


Αγροτεμάχιο στην θέση Καλαμαρά στην Τήνο Νομού Κυκλάδων, εκτάσεως 3.203,80 τ.μ., με πρώτη προσφορά ετησίου μισθώματος εβδομήντα ευρώ (70,00€) και Αγροτεμάχιο  στην θέση Μεσονήσι στην Τήνο Νομού Κυκλάδων, εκτάσεως 2.124,70 τ.μ., με πρώτη προσφορά ετησίου μισθώματος εξήντα ευρώ (60,00€).

Η πλήρη διακήρυξη με τους όρους της εκμίσθωσης διατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλεφ. 6978943603, 6934222370.

Τήνος  5 Αυγούστου 2016
Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου

Μάρκος Φώσκολος
Πρωτοπρεσβύτερος

Share To:

0 comments so far,add yours

_____________________________________________________________________________________
Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται
_____________________________________________________________________________________