Την Πέμπτη 25 Αυγούστου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου. Η συνεδρίαση θα γίνει στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.) και ώρα 12.30 μ.μ. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής, στοιχείων εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου, Β΄ τριμήνου 2016. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή επιχορήγησης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2011ΕΠ76700012) ποσού 253.840,37 ευρώ (20.000,00 ευρώ για το 2016), για το έργο «Αποπεράτωση Αθλητικού Γυμναστηρίου Δήμου Τήνου» και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικον. έτους 2016. Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικον. έτους 2016. Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠΕΣ από ΚΑΠ για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων κλπ ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016. Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο : Αποδεσμεύσεις αχρησιμοποίητων υπολοίπων ποσών που είχαν αναληφθεί με προηγούμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 6ο : Συνδιοργάνωση με το αθλητικό σωματείο ΤΑΚ Περιστεριώνας του «Βasketball Camp υπό την επιμέλεια του Παναγιώτη Γιαννάκη», που θα λάβει χώρα στις 23 έως 25 Σεπτεμβρίου 2016 και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση με το Ρωσόγλωσσο περιοδικό «9 Μούσες» του Διεθνούς Ρωσόφωνου Φεστιβάλ Καλλιτεχνών και Διανοουμένων στην Τήνο και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2015, του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Τήνου – Αποπεράτωση». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 10ο : Τροποποίηση της 27/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του κλιμακίου της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας. Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση άδειας εκσκαφής. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 12ο : Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Λιανική διάθεση τροφίμων και ποτών» της Μαρίας Σιγάλα του Πέτρου, το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Βωλάξ της Τ.Κ. Φαλατάδου. Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 13ο : Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας για την επιχείρηση «Καφετέρια – Σνακ Μπαρ» (Κ.Υ.Ε.) της Μαρίνας Κεφαλλωνίτου του Ιακώβου, που βρίσκεται στον οικισμό «Φαλατάδος» της Τ. Κ. Φαλατάδου. Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 14ο : Ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας για την επιχείρηση «Καφέ – Σνακ Μπαρ» (Κ.Υ.Ε.) του Μάρκου Ναύτη του Γεωργίου, που βρίσκεται στον όρμο Υστερνίων της Τ. Κ. Υστερνίων. Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 15ο : Τροποποίηση τουριστικού πλάνου δράσης της τουριστικής επιτροπής του Δήμου Τήνου. Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 16 ο : Συγκρότηση ειδικού ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων και ορισμός μελών αυτού. Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο : Εξέταση αιτήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για παραχώρηση χώρου με σκοπό την λειτουργία Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στον Δήμο Τήνου Εισηγητής: Δήμαρχος :

ΘΕΜΑ 18ο : Εξέταση αιτήσεων αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη και υπηρεσίες. Εισηγητής : Κ. Βιδάλης

Share To:

0 comments so far,add yours

_____________________________________________________________________________________
Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται
_____________________________________________________________________________________