Την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου και ώρα 19.30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου, στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.). Τα θέμα της ημερήσιας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικον. έτους 2016. Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο:
Αποδεσμεύσεις αχρησιμοποίητων υπολοίπων ποσών, τα οποία είχαν αναληφθεί με προηγούμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο
Αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια της ένταξης πράξης με τον τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο, υλοποίησης με ίδια μέσα και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο
Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό με τους: 1. Ηρακλή – Ελευθέριο Δ. Λαμπρόπουλο και 2. Διονύσιο Η. Λαμπρόπουλο (3112/2015 απόφαση του Δοικ. Εφ. Πειραιά): Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση του προσφορότερου χώρου για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου στη Δ.Ε. Εξωμβούργου
Εισηγητής : Ι.Σιώτος

ΘΕΜΑ 6ο
Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση του προσφορότερου χώρου για την στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Εξωμβούργου. Εισηγητής : Ι.Σιώτος

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τον τίτλο: «Προμήθεια ρυμουλκούμενου θρυμματιστή κλαδιών».  Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 8ο:
Λήψη απόφασης, σχετικά με την μετακίνηση της 2ης τμηματικής προθεσμίας του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση “Τσικνιάς” του Δήμου Τήνου».  Εισηγητής: Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τον τίτλο: «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Τήνου».  Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων του Πνευματικού Εκπολιτιστικού Κέντρου Πανόρμου, οικ. έτους 2015. Εισηγητής : Εμμ. Σώχος

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου –Άνδρου, οικ. έτους 2015. Εισηγητής: Ε. Κορνάρος.

ΘΕΜΑ 12ο:
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στην έκθεση τουρισμού «Philoxenia 2015» (Θεσσαλονίκη, 18-20/11/2016), έγκριση μετακίνησης μέλους της Τουριστικής Επιτροπής και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 13ο:
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στη διεθνή έκθεση τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET (Λονδίνο,  07-09/11/2016), έγκριση μετακίνησης τρίτου προσώπου και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 14ο:
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στην έκθεση τουρισμού GREEK TOURISM EXPO (Αθήνα, 25-27/11/2016). Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 15ο:
Συνδιοργάνωση με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, εκδήλωσης, στην οποία θα συμμετέχουν οι μαθητές των Σχολείων της Τήνου με τίτλο "Το μάρμαρο χθες και σήμερα", στα πλαίσια του προγράμματος "Το παρελθόν στο παρόν, η αρχαιότητα ως πηγή έμπνευσης" και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 16ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση άδειας εκσκαφής. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση μελέτης έργου «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών Τ..Κ. Πανόρμου» Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο
Ψήφιση πίστωσης, αναφορικά με την κάλυψη δαπανών εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Εισηγητής : Δήμαρχος.

Share To:

0 comments so far,add yours

_____________________________________________________________________________________
Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται
_____________________________________________________________________________________