Σύμφωνα με τα υπ' αρ. 29977/857/20-3-2017 και 29981/858/20-3-2017 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ / Τμήμα Οργάνωσης & Απλούστερης Διαδικασιών & Εθιμοτυπίας, ο εορτασμος της ιστορικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, θα πραγματοποιηθεί και φέτος με ιδιαίτερη λαμπρότητα στα Σχολεία και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Οργανισμούς.

Με το παρόν παρακαλούνται όλες οι Θρησκευτικές, Αστυνομικές, Λιμενικές και Πολιτικές Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οι Οργανώσεις, τα σωματεία και όλοι οι Δημότες και κάτοικοι Δήμου Τήνου να συμμετάσχουν στον Πανηγυρικό Εορτασμό της Επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας.
Share To:

0 comments so far,add yours

_____________________________________________________________________________________
Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται
_____________________________________________________________________________________