Ο Δήμος Τήνου θα προβεί στην πρόληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Συνολικά πρόκειται για οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Συγκεκριμένα:


Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
ΔΕ Οδηγών Βυτιοφόρου Φορτηγού Ύδατος
7 μήνες
2
ΥΕ Εργατών Ύδρευσης
6 μήνες
3
ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης
6 μήνες
3
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 15-7-2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 24-7-2017.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:  Σ. Καλογερά, Τηλέφωνο: 22833 60114, FAX: 22833 60111, Ε-mail: sotiria.kalogera@1516.syzefxis.gov.gr

Η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
Ιουλία Δελλατόλα Share To:

0 comments so far,add yours

_____________________________________________________________________________________
Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται
_____________________________________________________________________________________