Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση με χρονική διάρκεια οκτώ (8) χρόνων ισογείου καταστήματος στην Τήνο και επί της οδού Ευαγγελιστρίας αρ. 74, εμβαδού 172,60 τ.μ., ιδιοκτησίας της Ενορίας. Η δημοπρασία γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, «ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΩΝ» όπως ισχύει. Οι όροι της διακήρυξης είναι περιληπτικά οι κάτωθι:

1. Ελάχιστος όρος προσφοράς για τη μίσθωση του αναφερόμενου μισθίου ορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) ευρώ μηνιαίως.

2. Όποιος έχει πρόθεση να διαγωνισθεί κατά τη δημοπρασία πρέπει, για να γίνει δεκτός σ’ αυτή, να καταθέσει λόγω εγγυοδοσίας για τη συμμετοχή του το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) είτε σε μετρητά είτε με γραμμάτιο παρακαταθήκης είτε με ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα.3. Προκειμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του μισθωτηρίου συμβολαίου.

4. Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί μισθωτής οφείλει να καταθέσει στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και σε τραπεζικό λογαριασμό της Ενορίας μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, το υπόλοιπο ποσό, ούτω ώστε να έχει κατατεθεί χρηματική εγγύηση, η οποία συνολικά να είναι ίση προς δύο (2) μηνιαία μισθώματα.

5. Το μίσθιο θα χρησιμεύσει αποκλειστικά ως χώρος επαγγελματικής δραστηριότητας, μη αντικείμενης προς το έργο της Εκκλησίας.

6. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ενοριακή αίθουσα που βρίσκεται στην Πλατεία Αγ. Ελευθερίου στην πόλη της Τήνου την 3η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή από τις 11.00 έως τις 13.00 ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι.Ν.. Εάν η δημοπρασία αυτή αποβεί άκαρπη για διάφορους λόγους θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11.00-13.00 στον αυτό τόπο και ενώπιον της ίδιας Επιτροπής.

7. Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας υπόκειται στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου.

Η πλήρη διακήρυξη με τους όρους της εκμίσθωσης διατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.

Οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν από τον εφημέριο π. Στυλιανό Τουφεκλή, στα τηλ. 6974816140, 6934222370.

Τήνος 6 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Πρωτοπρεσβύτερος
Στυλιανός Τουφεκλής

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.