Την Τρίτη, 21 Αυγούστου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου στις 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:
Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α. 10.6264.0003 με τίτλο «Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές λοιπών μηχανημάτων».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:
Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.7135.0002 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:
Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 00. 6111 με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 219 του Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Ε. Αλοιμόνου

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση της με αριθμό 4/2018 μελέτης του έργου «Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο:
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο:
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 38.900,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση της με αριθμό 11/29-5-2018 απόφασης  του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση της με αριθμό 19/2018 απόφασης του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση της με αριθμό 16/24-7-2018 απόφασης  του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδος Γύρλας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Ε. Σημαντήρης

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση της με αριθμό 214/2018 απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της Προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση βασικού ιατρικού εξοπλισμού του έργου Κέντρο Σίτισης & παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στη Νήσο Τήνο».
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου : «Επισκευή αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 16ο:
Λήψη απόφασης περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης στην εταιρία "RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ" με διακριτικό τίτλο "RC".
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 17ο:
Αποδοχή αποφαινόμενων οργάνων για το έργο «Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης παιδικών χαρών ΔΕ Τήνου, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης».
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 18ο:
Ορισμός μελών καταλληλότητας και επιλογής ακινήτου προς μίσθωση για στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Τήνου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 19ο:
Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6423 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση τρίτων» για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στην διεθνή έκθεση TOUR NATUR (31/8/2018 – 2/09/2018), η οποία θα λάβει χώρα στο Ντίσελντορφ και έγκριση μετακίνησης εκπροσώπου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 20ο:
Τροποποίηση της 231/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών εκτίμησης ακινήτων για την εκμίσθωση ακινήτων, που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Στενής, για τις αναπόδραστες ανάγκες υδροδότησης των οικισμών της και εν γένει του νησιού.
Εισηγήτρια : Λ. Ανδροβικ

ΘΕΜΑ 21ο:
Παραλαβή του Β2 σταδίου της μελέτης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) π. Κοινότητας Πανόρμου νήσου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο:
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μεμβρανών εγκαταστάσεων επεξεργασίας θαλασσίου ύδατος».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο:
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο :  «Υπηρεσία λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο:
Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου, εκτός της έδρας του.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο:
Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τήνου  - ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελιών  και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης Α.Ε  για την συλλογή & Ανακύκλωση διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας.
Εισηγητής : Δήμαρχος

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου 
Κυριακή 19 Αυγουστου
Λουτρα| 9:00 Μ.Μ.
Είσοδος: 12€ ,Προπώληση 10€, Φοιτητές, Άνεργοι:8€

Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα παρουσιάσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τραγούδια απ’ ολα τα χρόνια της δημιουργίας του, που έχουμε αγαπήσει και έχουμε αγαπήσει με αυτά. Μια μουσική σαββοπουλική εκδοχή με εκείνον και όλες τις ιδιαίτερες ικανότητες του, τη φωνή, το λόγο, την κίνηση, τους στίχους και τη μουσική που φέρνουν την μοναδική και ξεχωριστή σφραγίδα του. Μια από τις σπάνιες φορές που έχει κανείς την ευκαιρία να απολαύσει απλά, καθαρά, γεμάτα τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Μαζί με τον Στάθη Αννίνο δημιουργεί ένα ατμοσφαιρικό μουσικό πρόγραμμα βασισμένο στη μελωδία και στη φωνή.

Dionysis Savvopoulos presents an atmospheric music programme based on melody and voice. He creates a performance that goes through his entire artistic path, choosing songs which flow out of his guitar and voice vividly, accompanied by a sole piano.Songs we love and songs that joined our love. A typical Savvopoulos’ music performance, with all his special skills being present – voice, speech, motion, lyrics and melodies, all bearing on stage his own, unique signature, for about 2 hours. A rare opportunity to enjoy the work of a great artist, the work of Dionysis Savvopoulos, in it’s simple, clear and full form.

* πριν την συναυλία θα προβληθούν video με έργα Γλυπτών της Τήνου

θα πραγματοποιηθεί μετάβαση με ΚΤΕΛ. Αναχώρηση απο την αφετηρία 20:15.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση μαζί με την Τοπική Κοινότητα Κτικάδου, σας προσκαλούν στην αναβίωση της Τράτας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Αυγούστου στη παραλία Κιονίων, η ώρα έναρξης είναι στις 19:30 μ.μ.

Καλάρουμε την τράτα με γεύσεις & μουσικές Αιγαίου.
Με την Τηνιακή Κομπανία. Θα συμμετέχει η Χορευτική Ομάδα Τήνου!

Είσοδος ελεύθερη


Η οικογένεια Κροντηρά ασχολείται με το εμπόριο και επεξεργασία του κρέατος εδώ και τρεις γενιές. Από τον παππού Περικλή μέχρι και σήμερα με αγάπη αλλά και τεχνογνωσία προσφέρει στον καταναλωτή άριστη ποιότητα κρέατος. Το ξακουστό λουκάνικο αλλά και η φημισμένη λούζα μαζί με το τηνιακό μοσχαράκι αλλά και το κατσικάκι με το αρνάκι είναι αυτά που έχουν γίνει καθημερινή ανάγκη σε όλους μας.

Τώρα, με σεβασμό στην ποιότητα αλλά και την παράδοση του νησιού μας δημιουργήσαμε ένα χώρο ακόμη πιο κοντά σας που θα μπορείτε να προμηθευτείτε όλα αυτά μαζί με ότι άλλο παράγει ο τόπος μας όπως: Κάππαρη, Ντομάτα λιαστή, Αγγινάρες, Κρίταμο, Μέλι Τήνου καθώς και κρασιά του τόπου μας. 

Επίσης, στο υποκατάστημα μας θα βρείτε τυροκομικά προϊόντα από τα τυροκομεία του νησιού και από μικρούς παραγωγούς.Υποκατάστημα: Φραγκίσκου Παξιμάδι 2
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22830.25380


Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε.
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της 78ης επετείου από τον τορπιλισμό του καταδρομικού ΕΛΛΗ, κατέπλευσαν στο λιμένα Τήνου, από 14 έως 15 Αυγούστου 2018, η φρεγάτα ΑΔΡΙΑΣ, το αρματαγωγό ΧΙΟΣ στο οποίο επέβαινε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού και η πυραυλάκατος ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.

Στις εκδηλώσεις παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο κενοτάφιο των πεσόντων στο χώρο του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, ενώ πραγματοποίησε και ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού ΕΛΛΗ επιβαίνων επί της πυραυλακάτου ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ. Τιμές απέδωσαν αγήματα της ΣΜΥΝ και η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού.

Επιπρόσθετα, στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον φερώνυμο Ιερό Ναό στον Όλυμπο ν. Καρπάθου, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, παρέστη ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Ιωάννης Παυλόπουλος ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ.

Τέλος, για τον εορτασμό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, κατέπλευσε στο λιμένα Παροικιάς ν. Πάρου η πυραυλάκατος ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ και στις εκδηλώσεις παρέστη ο Αρχιεπιστολέας του Αρχηγείου Στόλου Αρχιπλοίαρχος Νικόλαος Αγγελόπουλος ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ. Τιμές απέδωσαν άγημα και τμήμα της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού.

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 17-08-2018, από Στελέχη του Λιμεναρχείου Τήνου, 27χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και συγκεκριμένα ακατέργαστη ινδική κάνναβη.

Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας Διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Τήνου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «Σύνδεσμος των απανταχού εκ Μουντάδου Τήνου καταγομένων» ανακοινώνει ότι, συμμετέχοντας στο βαρύτατο εθνικό πένθος, με το θάνατο δεκάδων νεκρών συμπολιτών μας, αγνοουμένων και τραυματιών, της μεγάλης πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής, ακυρώνει την εκδήλωση «τέταρτο νησιώτικο γλέντι» που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Μουντάδο Τήνου την 17 η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου των απανταχού εκ Μουντάδου Τήνου καταγομένων 
Ηλίας Αντ. ΣιγάλαςΣτο χώρο μιας μικρής αιθούσης φιλοξενούνται έργα διαλεχτά και στις δημιουργίες
της θεματικής ξέχωρα δεσπόζει το Ξαπόσταμα Αγιοσύνης.
Εδώ ο Ιωσήφ Λιζάρδης ως ένας Άγιος Χρυσόστομος της Τήνιας καλλιέπειας
μας κοινωνεί, έργο αληθινό, μορφώνοντας με τέχνη την ψυχή μας.
Μια αλαβάστρινη εκκλησία έκφρασης που δεν αναπαριστά απλά το τιμώμενο
πρόσωπο αλλά μαρτυρά τι κρύβει καλά μέσα του.
Ο Χαλεπάς βυθίζεται στην εσωτερικότητα του .
Το ταξίδι γίνεται με όρους μιας λυτρωτικής οδύνης. Ταξίδι βαθύ και μοναχικό.
Δεν υπάρχει ομότιμος. Δε δύναται να εξεύρει συνοδοιπόρο.
Είναι μόνος με τον εαυτό του μα το πλήθος είναι μέγα.
Ο μπάρμπα Γιαννούλης στέκεται να ξαποστάσει.
Το κορμί του υπομένει τον χρόνο και ο πόνος της ψυχής υπερθεματίζει
αριστουργηματικά . Τα θεραπευτικά χέρια του Λιζάρδη πλάθουν εμπνευσμένα.
Και αν ο γεράκος γέρνει στωικά στην ταπεινή του μορφή και πάλι το σκυφτό του
ανάστημα ξεπερνάει και τις πιο ψηλές κορυφές της γνησιότερης καλλιτεχνικής
έκφρασης που ακτινοβολούν την ευγενή απλότητα με την οποία εξύψωσε το
ανθρώπινο στο Θείο. Μακριά από τα συμβατά, μακριά από τα συνηθισμένα .
Η Τήνος το καλοκαίρι του 2018 εγκύπτει αφιερωτικά στα 80 έτη του θανάτου του
Γιαννούλη Χαλεπά και μας παρουσιάζει, στην αίθουσα Νικολάου Γαΐτη στον Πύργο,
το Ξαπόσταμα Αγιοσύνης.

Ξαπόσταμα Αγιοσύνης

Δεξιά ελαφρά το κεφάλι
του σώματος ομολογία στον κάματο του χρόνου
Μα εξ αριστεράς η καρδία ανασαίνει
γιατί η ταπείνωση την εξύψωση ζητά
Και οι Αρχάγγελοι λευκό κλινοσκέπασμα ρίχνουν στους ώμους
τις αγιασμένες πληγές να δροσίσουν
Ένα Ξαπόσταμα Αγιοσύνης που σιωπηλά στεκόμαστε εμπρός
στην ασκητική μορφή σου γέροντα μου.

Γ. Γ
Αύγουστος 2018

"Πάρτυ στα Βράχια"

Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φαλατάδου σας προσκαλεί σήμερα, Παρασκευή 17 Αυγούστου στο "πάρτυ" που διοργανώνει στα "κατήφορα".

Λεωφορείο: Αναχώρηση - Λιμάνι 22.30
Επιστροφή - Κατηφορα 03.00Πανηγυρικός Εορτασμός
Ενοριακού Ναού Αγίου Αγαπήτου

Αγάπη Τήνου

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018 | Ώρα 20.30
Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός

Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018 | Ώρα 11.00
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία


α. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Μίντζα του Χρήστου, ως
εντεταλμένο σύμβουλο, (εκτελών χρέη Αντιδημάρχου αμισθί) Ανακύκλωσης – Γειτονιάς,
με θητεία που διαρκεί από σήμερα έως και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,
για την συνεπικουρία στο έργο του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος :

  • σε θέματα αποκομιδής και διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών και
  • σε θέματα καθαριότητας και ευπρεπισμού των συνοικιών της πόλεως Τήνου.

β. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο. Η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο Δημάρχου.

γ. Αποφάσεις που χαράσσουν τη γενικότερη πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και φέρουν την τελική υπογραφή του Δημάρχου.

δ. Ο ορισθείς δεν δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο Δήμαρχος Τήνου
Ιωάννης ΣιώτοςΣε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι  θα λάβει χώρα προσωρινή διακοπή της παροχής ύδατος  στην πόλη της Τήνου  από τις 7:00μμ μέχρι τις 2:00πμ.

Σε περίπτωση που η αποκατάσταση ολοκληρωθεί συντομότερα το δίκτυο θα επανέλθει στην κανονικότητα.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.

Από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Τήνου
Συνέντευξη του Δημάρχου Τήνου, Γιάννη Σιώτου στην εκπομπή της ΕΡΤ 1 καλοκαιρινή ενημέρωση με αφορμή την επίσκεψη χιλιάδων επισκεπτών στην Τήνο κατά την διάρκεια του εορτασμού της Μεγαλόχαρης.
Ήχων Τέχνες σε Παιδικό Καμβά», Μουσικοκινητικό και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι για παιδιά με την Ελένη Λαγουδάκη

Προσκαλούμε τους μικρούς φίλους να απολαύσουν μουσική, κίνηση και καλλιτεχνικά δρώμενα με την αγαπημένη Ελένη Λαγουδάκη στο Pelias Laife in Balance στην Καρδιανή της Τήνου

Παρασκευή 17 Αυγούστου, 18.30 – 20.30 για παιδιά 8 μηνών – 3 ετών
Σάββατο 18 Αυγούστου, 18.30 – 20.30 για παιδιά 4 – 8 ετών
Επικοινωνούμε μουσικοκινητικά με την εκπρόσωπο της kindermusik στην Ελλάδα: Ελένη Λαγουδάκη.

Κόστος: 10 ευρώ / 15 τα δύο αδελφάκια
Κρατήσεις θέσεων 22830 31931 & 6947607453

Σήμερα, 16 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη κι ώρα 10:00, συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίασή της η Διοικούσα το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Επιτροπή, υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Προέδρου Μητροπολίτη Σύρου-Τήνου κ. Δωρόθεου Β ΄, έπειτα από το θλιβερό συμβάν του θανάτου του ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΥ, πρώην υπαλλήλου του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., ο οποίος υπηρέτησε με ιδιαίτερο ζήλο κι ευσυνειδησία τα καθήκοντά του, συνεχίζοντας ευλαβώς να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του και μετά την συνταξιοδότηση του και ψηφίζει ομόφωνα

1. Να κτυπήσει πένθιμα η καμπάνα του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας.
2. Να παρακολουθήσει εκπρόσωπος της Διοικούσας Επιτροπής την εξόδιο Ακολουθία.
3. Να διατεθεί αντί στεφάνου, εις μνήμην του, το ποσόν των 1.000 € στην Ενορία Αγίου Αντωνίου Στενής Τήνου.
4. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια της Διοικούσας Επιτροπής στους οικογενείς του εκλιπόντος.
5. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Σε επιβεβαίωση συντάχθηκε το παρόν ψήφισμα και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος της Δ. Επιτροπής
† Ο Μητροπολίτης Σύρου
κ. Δωρόθεος Β΄

Τα Μέλη
Ιωάννης Πολατσίδης
Ευάγγελος Καλογήρου
Αλέξανδρος Μέγκουλας
Νικόλαος Διαμαντάκης
Ιωάννης Κοντοφριός
Εμμανουήλ Παναγιωτάκης
Ανδρέας Μινάρδος
Ευάγγελος Βέρσαλης
Μιλτιάδης Πρωτόπαπας

Ο Έφορος Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
Αμβρόσιος ΑνταλήςΣτην σύλληψη οχτώ (08) ημεδαπών προέβησαν Στελέχη του Λιμεναρχείου Τήνου κατά το χρονικό διάστημα από 13/08/2018 έως 15/08/2018, διότι σε τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν οχήματα στερούμενοι άδειας ικανότητας οδήγησης.

Διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Τήνου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Jazz on Tinos 2018
10ο Φεστιβάλ Τζαζ στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού
25- 27 / 8/ 2018 

Εννιά χρόνια συμπληρώνονται από τον Αύγουστο του 2009, όταν ξεκίνησε στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού το πρώτο φεστιβάλ μουσικής Τζαζ με τίτλο «Tinos Jazz Festival». Στη δέκατη έκδοσή του το διεθνές Φεστιβάλ που έκανε δημοφιλή την Τζαζ στην Τήνο, συνεχίζει, με τίτλο από το 2014 «Jazz on Tinos», να παρουσιάζει εξαίρετους μουσικούς και μουσικά σχήματα, να φέρνει σε επαφή την Ελληνική Τζαζ με σπουδαίους Ευρωπαίους μουσικούς και να αναδεικνύεται σε χώρο συνάντησης μουσικών, ανταλλαγής ιδεών και τρόπων έκφρασης της Τζαζ. Μένοντας δε πιστό στην αντίληψη ότι η Τζαζ - με καταβολές από το δημοτικό τραγούδι μέχρι τη free jazz- οφείλει να είναι προσβάσιμη σε όλους, το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού ανοίγει τις πύλες του στις 25 Αυγούστου και μας προσκαλεί σε τρεις αυγουστιάτικες νύκτες γεμάτες μουσική.

Το 10ο Jazz on Tinos ανοίγει στις 25 Αυγούστου, στις 21:30, το Tinos Groove Connection & friends, ένα σχήμα που συστάθηκε για το φεστιβάλ με μουσικούς που ζουν στην Τήνο ή περνούν πολλούς μήνες σε αυτήν, ενώ στη συνέχεια θα ανεβεί στη σκηνή το κουαρτέτο του πολύπειρου τζαζ ντράμερ Νίκου Καπηλίδη.

Στις 26 Αυγούστου, από τις 19:00 έως τις 20:15, το JAZZ FOR KIDS με το Voyage Jazz Band του Αλέκου Χριστίδη και τη φωνή της Πηνελόπης Τζανετάκη, μας ταξιδεύει με μελωδίες από όλη την ιστορία της Jazz σε ένα μουσικό «ταξίδι» αυτοσχεδιασμού και δια-δραστικότητας που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παιδιά από 5 έως… 105 ετών.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, παρουσιάζεται το κουαρτέτο από την Κύπρο που ίδρυσαν ο ντράμερ Ιωάννης Βαφέας και ο σαξοφωνίστας Χάρης Ιωάννου σε συνεργασία με δύο νεαρούς ταλαντούχους μουσικούς τον πιανίστα Δημήτρη Μίαρη και τον μπασίστα Γκρεγκ Μακαμιάν. Τη βραδιά θα κλείσει το ντουέτο δυο εξαίρετων κιθαριστών του Σπύρου Εξάρα και του Δημήτρη Πολίτη.

Στις 27 Αυγούστου, ο γνωστός τζαζ πιανίστας Μάνος Σαριδάκης παρουσιάζει το νέο δισκογραφικό του δημιούργημα, και το επετειακό 10ο φεστιβάλ ολοκληρώνεται με ένα από τα πιο αγαπημένα τζαζ project των τελευταίων ετών: το Πράγμα. Η ορχήστρα jazz του πιανίστα Κωστή Χριστοδούλου grecofuturistic jazz, παίζει πρωτότυπη μουσική που, ενώ βασίζεται στην παράδοση του swing και του blues, περνά από μονοπάτια στα οποία ακούγονται, απ’ τη μια πλευρά τύμπανα και φλάουτα που συνθέτουν ένα τοπίο διαλογισμού, και απ’ την άλλη ηλεκτρονικοί ήχοι που μοιάζουν να προέρχονται από διαστημικό σταθμό. Μια δημιουργική αναζήτηση με στόχο τη χαρά –για τους μουσικούς και τους ακροατές.Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Σμαρδακίτου σας προσκαλεί στο νησιώτικο γλέντι που πραγματοποιεί την Πέμπτη, 16 Αυγούστου.

Μουσική: Χρήστος Φιοράντης [Τηνιακή Κομπανία]
Ώρα έναρξης: 22.00 μ.μ.

Τιμή εισόδου με φαγητό: 5,00€


Χιλιάδες πιστού λαού κατέκλυσαν σήμερα και πάλι το Ιερό Νησί της Τήνου, όπου το πρωί τελέσθηκε Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Πανίερο Ναό της Ευαγγελιστρίας προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου, ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε στο σεσιγημένο μυστήριο το οποίο φανερώθηκε δια της ζωής της Θεοτόκου στον κόσμο και αναφέρθηκε στην απομάκρυνση και αποστασιοποίηση του Ανθρώπου από το θέλημα του Θεού, ώστε να ζει απομονωμένος και εγκλωβισμένος στον εαυτό του με συνέπειες τραγικές για τη ζωή του και πως η Θεοτόκος επιλαμβάνεται ανταποκρινόμενη στα αιτήματα του κάθε ανθρώπου που αναζητεί δρόμον επιστροφής.

Ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο κ. Δωρόθεο για την τιμητική πρόσκληση και τη φιλοξενία.

Ώρα 9:15 ο Αξιότιμος κ. Υφυπουργός Εξωτερικών συνοδευόμενος από τον Αρχιερατικό Επίτροπο και τον Αρχηγό ΓΕΝ και τον Αρχηγό του Λιμενικού, μετέβησαν στον υγρό τάφο της "ΕΛΛΗΣ" όπου έριψαν στέφανον τιμητικά στη θάλασσα εις μνήμην των 9 νεκρών Αξιωματικών.

Επηκολούθησε λαμπρά λιτάνευση, επικεφαλής έχουσα τις Φιλαρμονικές του Πολεμικού Ναυτικού και του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας, με τη συμμετοχή των Ιερεών, των τα πρώτα φερόντων και των εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Χιλιάδες λαού, πάνω από τις κεφαλές των οποίων διήλθε η αγία Εικόνα κατερχομένη περιλάμπρως, προσπάθησε να την αγγίξουν και να λάβουν την ευλογία Της. Άνθρωποι κάθε ηλικίας περίμεναν καρτερικά επί ώρες από τον Ναό της Παναγίας ως το λιμάνι ο ένας δίπλα στον άλλο για τη λιτάνευση της αγίας Εικόνος.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου και Τήνου κ. Δωρόθεος Β’ στην ομιλία του στην μαρμάρινη εξέδρα της πλατείας "Παντανάσσης" αναφέρθηκε στο γεγονός της απελευθερώσεως των δύο Ελλήνων στρατιωτικών κρατουμένων ειπών ότι ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει όμως θεωρούμε ότι η ημερομηνία κατά την οποία απελευθερώνονται δεν μπορεί να μη σηματοδοτεί την παρέμβαση της Παναγίας σε αυτή τη διαδικασία, η οποια θέλησε την ημέρα αυτή, της Κοιμήσεώς Της, να προσφέρει λίγο χαμόγελο στο λαό μας μετά από τα θλιβερά γεγονότα που έχουν προηγηθεί και τον έχουν γεμίσει με θλίψη και απογοήτευση.

Επίσης, αναφέρθηκε στο Ιερό Ίδρυμα και στην προσφορά του, ότι η Παναγία ηγείται και ευρίσκεται κοντά στους αξιωματικούς όλων των Όπλων οι οποίοι με αυταπάρνηση φυλάσσουν τα όρια της πατρώας γης και αγωνίζονται γι’αυτήν, όπως επίσης ευχαρίστησε και τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς Κερκύρας κ. Νεκτάριο και Λαγκαδα, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννη και παρεκάλεσε να μεταφέρουν την ευλογία της Παναγίας στις επαρχίες τους και στον λαό τον οποίο διαποιμαίνουν.

Τέλος, κάλεσε όλους τους παρισταμένους τους οποίους ευχαρίστησε για την παρουσία τους και ότι συμμερίζονται την αγωνία τους για την Πατρίδα, για την αιματοθρεμμένη Μακεδονία για την πολύπαθη Κύπρο, για τη Θράκη και είπε ότι η "ΕΛΛΗ" πλέον μας υπενθυμίζει το χρέος μας απέναντι στην Πατρίδα μας και στην Ιστορία, όπως και η Παναγία απέναντι στον Θεό και τον συνάνθρωπο και τώρα που παρήλθε η γενεά του των αγωνιστών ’40 και της Εθνικής Αντίστασης και των Πατριωτών, εμείς έχουμε την ευθύνη να κρατήσουμε αυτήν την ιστορική μνήμη ζωντανή, να κρατήσουμε ζωντανή την ψυχή μας, να κρατήσουμε ζωντανή και την Πατρίδα μας και να παραδώσουμε παρακαταθήκη στα παιδιά μας.

Ο κ. Υφυπουργός ομιλήσας αναφέρθηκε στο γεγονός της απελευθερώσεως των στρατιωτικών όπως επίσης ότι σήμερα ο Ελληνισμός δεν είναι σκορπισμένος αλλά είναι μια αγκαλιά, μια γροθιά, είναι ενωμένος προσπαθώντας να στηρίξει την πατρίδα του και τα προβλήματά της.

Η αγία εικόνα μετά ταύτα επανήλθε στον Πανίερο Ναό και επανενθρονίστηκε στο μαρμάρινο προκυνητάρι φερομένη επί των ώμων Αξιωματικών του Ναυτικού και του Λικενικού Σώματος όπως και των Αρχηγών ΓΕΝ και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν επίσης, ο κ. Κουμουτσάκος εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Παπαθεοδώρου εκ μέρους του Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος της Βουλής εκπροσωπών το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την Ένωση Κεντρώων, ο κ. Συρμαλένιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Λεονταρίτης Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Έπαρχος Τήνου, ο Δήμαρχος Τήνου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Ιερού Ιδρύματος, οι Διοικητές των Σωμάτων Ασφαλείας Τήνου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Οι Κυβερνήτες, Αξιωματικοί και πληρώματα των ελλιμενισμένων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

Τους ύμνους απέδωσαν οι χοροί των Ιεροψαλτών του Πανιέρου Ναού Ευαγγελιστρίας υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτη κ. Στυλιανού Κοντακιώτη.

Της εκκλησιαστικής τάξεως επεμελήθη ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Νήσου Τήνου, Πρωτοπρ. Γεώργιος Φανερός.
Στην Τήνο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου Τακτικών Υπαλλήλων Π.Ι.Ι.Ε.Τ., σήμερα την 15η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου τακτικών υπαλλήλων του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Ιωάννου Μαρκουΐζου, πρώην υπαλλήλου του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. και αποφάσισε τα εξής.

1)    Να παραστούν μέλη του Δ.Σ. κατά την εξόδιο ακολουθία.

2)    Να γίνει δωρεά στο Σωματείο ΑΜΕΑ ¨ Έχουμε Δικαίωμα ¨  αντί στεφάνου στη μνήμη του εκλιπόντος.

3)    Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του

4)    Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν ψήφισμα και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος    | Η Γεν. Γραμματέας  | Τα Μέλη
Στην Τήνο η Παναγία έχει πολλούς χειροποίητους θρόνους, μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν δύο: Είναι ο  θρόνος που έχει στήσει το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα στη χώρα της Τήνου τον 19ο αιώνα και το Θεομητορικό Προσκύνημα της Παναγίας της Βρυσιώτισσας που έστησε ο Καθολικός λαός της Τήνου τον 17ο αιώνα.

Με τη συμμετοχή πολλών ευλαβών της Παναγίας πανηγύρισε το Θεομητορικό Προσκύνημα της Εκκλησιαστικής Επαρχίας Νάξου-Τήνου-Άνδρου Μυκόνου στο Βρυσί της Τήνου.

Την παραμονή της εορτής και πανήγυρης τελέστηκε στον υπαίθριο  Ναό, Αρχιερατικός Εσπερινός στις 9,30 το βράδυ και στη συνέχεια  η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από το Σεβασμιότατο π. Νικόλαο η οποία είχε μία παρατεταμένη Ακολουθία του Λόγου. Μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο συλλειτούργησαν  ιερείς που εργάζονται στην Τήνο,  ο Ιερομόναχος Καπουκίνος π. Πέτρος Αρμακόλας και  ο διάκονος Μάριος. Στο ιερό υπηρέτησε ο υποδιάκονος της Αρχιεπισκοπής μας, Αλέξανδρος. Τα ασματικά  μέρη της Ακολουθίας του Εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας συνόδευε ο αγαπητός Πέτρος Ρήσος.

Για τη Θεία Λειτουργία επιλέξαμε την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη που αναφέρει το πρώτο θαύμα του Ιησού με την παρέμβαση της Μητέρας του. Επειδή τον τελευταίο καιρό διαπιστώνουμε πως η χαρά χάνεται από πολλές καρδιές, θελήσαμε να μελετήσουμε αυτό το θαύμα του Ιησού που ζήτησε η ίδια η Παναγία στον Υιό της για να μη χαθεί η χαρά από τους καλεσμένους το γάμο.

Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου ακούστηκαν έξη  σύντομες μελέτες πάνω στην ευαγγελική αυτή περικοπή από δύο, ιερείς, ένα μοναχό, δύο λαϊκούς και τον ιεροσπουδαστή μας Αλέξανδρο. Στη συνέχεια  πήρε το λόγο ο Αρχιεπίσκοπός μας, π. Νικόλαος, ο οποίος και είπε:

Αδελφοί μου και αδελφές μου,

Αυτή τη βραδιά που αγρυπνούμε προετοιμαζόμενοι  να γιορτάσουμε και να πανηγυρίσουμε την κοίμηση και μετάσταση της Θεοτόκου, επιλέξαμε για μελέτη το περιστατικό εκείνο του ευαγγελίου που δείχνει την ευαισθησία της Παναγίας για όλους μας. Είναι το πρώτο θαύμα που έκανε  ο Ιησούς στο Γάμο της Κανά, με τη δική της παρέμβαση για να μη χαθεί  η χαρά της γιορτής, που συμβολίζεται στο συγκεκριμένο περιστατικό από την έλλειψη κρασιού.

Η επιλογή μας αυτή έγινε διότι θέλουμε να τονίσουμε το πόσο είναι απαραίτητο αυτό το θαύμα   στο σημερινό μας κόσμο που κινδυνεύει να χαθεί η χαρά και η ζωή  μας να χαρακτηρίζεται από μία συνεχή θλίψη.

Η κοινωνία μας συχνά βιώνει στιγμές έλλειψης κρασιού, δηλαδή  έλλειψης χαράς και το χειρότερο είναι ότι αυτή η χαρά συνεχώς μειώνεται  και κινδυνεύει ολότελα να χαθεί και η ζωή μας να μετατραπεί από  τη χαρά του γάμου σ’ ένα  παρατεταμένο πένθος.

Όπως, υπάρχουν πολλών ειδών κρασιά, έτσι υπάρχουν και πολλών ειδών αιτίες που δημιουργούν την έλλειψη της χαράς.

Σήμερα η εκκοσμικευμένη κοινωνία μας κάνει περίεργες δοκιμές, και η πιο επικίνδυνη είναι αυτή που αγνοεί  ή παραμελεί το Θεό. Και ακόμη χειρότερο συχνά δημιουργεί  ένα ανθρώπινο και ανύπαρκτο Θεό. Κατασκευάζει ένα Θεό τον οποίο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί μόνο στις δύσκολες στιγμές του. Ταυτίζει το Θεό με ένα καλό Υπουργό κοινωνικής πρόνοιας στο οποίο και αποτείνεται μόνο μετά από κάποιες συμφορές για να  ζητήσει το απαραίτητο κοινωνικό μέρισμα.

Θέλουμε ένα Θεό που να είναι σε «επί φυλακή» για να διορθώνει τα καθημερινά μας λάθη, και του επιτρέπουμε να παραβιάζει το θησαυρό της ελευθερίας μας και να μας παρέχει τα  υλικά αγαθά που το ζητούμε. Τα καταστρεπτικά επακόλουθα των δικών μας λαθών επιρρίπτουμε στο Θεό,  διότι δεν παρεμβαίνει έγκαιρα για να τα αποφύγουμε ή άμεσα για να τα διορθώσει. Αντί να ζητούμε απαιτούμε. Είναι λάθος μεγάλο αυτό!

Ο  Θεός μας έπλασε για να συμμετέχουμε στη δική του ευτυχία, αυτή που εξασφαλίζεται όχι με τις δικές μας επιπόλαιες  επιλογές, αλλά με την τήρηση του πάνσοφoθελήματός του.  Μόνο  εκτελώντας αυτό το θέλημα μπορούμε να είμαστε ευτυχείς ακόμη και μέσα στις ανθρώπινες αστοχίες μας και ατυχίες  μας.

Στην εξασφάλιση αυτής της ευτυχίας μας, ενεργό μέρος λαβαίνει πάντοτε η Παναγία η οποία, ως ευαίσθητη γυναίκα, έγκαιρα διαπιστώνει τις αιτίες  εκείνες που μπορούν να μειώσουν ή να εξαφανίσουν τη χαρά και τότε παρεμβαίνει για να μη χαθεί.

Γνωρίζει καλά ως καλή Μητέρα τις ανάγκες των παιδιών της. Γνωρίζει καλά επίσης την αγάπη του Χριστού για μας, γι’ αυτό και μας προτρέπει να κάνουμε να θέλουμε να μη χάσουμε τη χαρά μας να κάνουμε ότι μας Εκείνος μας πει.

Όμως εδώ χρειάζεται μία ειλικρινής εξέταση συνείδησης όλων μας, για να δούμε, αν πράγματι στη ζωή μας κάνουμε ότι Εκείνος μας λέει ή θέλουμε να κάνει Εκείνος αυτά που εμείς του λέμε! Μήπως περιοριζόμαστε στο να ακούμε το λόγο του Θεού, χωρίς όμως να μπαίνουμε στον κόπο και να τον εκτελούμε;

Εκείνος μας μιλά για αγάπη αλλά δεν αγαπιόμαστε. Μας μιλά για ειρήνη κι εμείς δεν συμφιλιωνόμαστε. Μας μιλά για αδελφοσύνη και εμείς χωρίζουμε τους ανθρώπους σε δικούς μας και ξένους Μας μιλά για τη δικαιοσύνη και  θέλουμε μόνο οι  άλλοι να μην μας αδικούνε, ενώ εμείς εύκολα αδικούμε. Με τον τρόπο αυτό συνεχώς χάνουμε το κρασί από το τραπέζι της χαράς στο οποίο ο Κύριος καθημερινά μας προσκαλεί. Εκεί όμως πάντοτε είναι παρούσα η Παναγία, έτοιμη να μας επαναλάβει : «κάνετε ότι σας πει», για να μη χάσουμε τη χαρά και την ευτυχία μας.

Αδελφοί μου και αδελφές μου και η χαρά και η ευτυχία δεν είναι χαρακτηριστικά μόνο της άλλης ζωής αλλά και της παρούσας. Ο Κύριος δεν μας έπλασε για να υποφέρουμε  σ’ αυτή τη ζωή και να χαρούμε στην άλλη, αλλά για να προγευόμαστε ήδη στη ζωή αυτή τη χαρά που μας περιμένει στην άλλη.

Γι’ αυτό η Εκκλησία σήμερα δεν θλίβεται, δεν κλαίει, δεν πενθεί για την κοίμηση  της μητέρας της, αλλά  γιορτάζει και πανηγυρίζει. Και αυτό διότι η μητέρα του Ιησού, του Ιωάννη και η δική μας Παναγία Μητέρα δεν πέθανε αλλά κοιμήθηκε.

Ο κάθε χριστιανός έχει τη δική του κοίμηση που είναι το δικό του πέρασμα από τη ζωή αυτή στην άλλη. Είναι η πίστη της Εκκλησίας ότι , με το θάνατο η ζωή του ανθρώπου μεταβάλλεται δεν αφαιρείται. Αυτή μεταβολή της ζωής του ανθρώπου λέγεται κοίμηση και θα ακολουθήσει η ανάσταση και η μετάσταση.

Η Μετάσταση της Παναγίας Μητέρας μας είναι  κατ’ εξοχήν εορτή χαράς διότι συμμετέχουν στη χαρά  της. Ο προορισμός της Μητέρας μας είναι και δικός μας προορισμός. Εκείνη μεταστάσα πρώτη  στον ουρανό  περιμένει όλα τα παιδιά της, γι’ αυτό και όλοι μαζί μπορούμε να  ψάλουμε:  Ω πότε Μαρία, θα έλθω κι εγώ, αυτού μακαρία με σε να χαρώ. Αμήν.

Η όλη Ιεροτελεστία του Εσπερινού, της Αγρυπνίας και της Θείας Λειτουργίας ολοκληρώθηκε  γύρω τα μεσάνυκτα.

Οι καιρικές συνθήκες δεν  μας βοήθησαν, αλλά ούτε και μας ενόχλησαν, αφού ένας πολύ μεγάλος αριθμός ευλαβών της Παναγίας από το νησί της Τήνου και αποδήμων της Αθήνας  κατέκλυσαν, όπως κάθε χρόνο, το Θεομητορικό Προσκύνημα της Παναγίας της Βρυσιώτισσας, το οποίο  και εορτάζει στις 15 Αυγούστου, εφόσον είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση και Μετάσταση της Παναγίας.

Παρούσα η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και Δευτέρου Βαθμού. Διακρίναμε επίσης την παρουσία Βουλευτών και πολιτευτών.

Φωτογραφικό υλικό: Πόπη Σκλάβου
www.kantam.gr

Στον Πανίερο Ναό της Ευαγγελιστρίας τελέσθηκε απόψε ο Μέγας Εόρτιος Τρισαρχιερατικός Εσπερινός προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου με τη συμμετοχή των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου και Σύρου και Τήνου κ. Δωροθέου Β’.

Προηγουμένως, στο Μαυσωλείο της "ΕΛΛΗΣ" κατετέθησαν στεφάνια από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τον Αρχηγό ΓΕΝ, τον Έπαρχο Τήνου, τον Δήμαρχο Τήνου και από τον Αντιπρόεδρο του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας, υπό τους παιάνες του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Πολεμικού Ναυτικού και την παρουσία του Τιμητικού Αγήματος του Πολεμικού Ναυτικού.

Χιλιάδες πιστών καθ’ ολη τη διάρκεια του Εσπερινού συνέρεαν στον Ναό προκειμένου να προσκυνήσουν το ιερό Εικόνισμα, στον οποίον συνευχήθηκαν μαζί με τους προσκυνητές ο εκπροσωπών την Κυβέρνηση Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Τέρενς-Νικόλαος Κουΐκ, ο Αρχηγός ΓΕΝ, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Έπαρχος Τήνου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των τριών Όπλων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Πολιτευτές των Κυκλάδων, ο επί τιμή Νομάρχης Κυκλάδων.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος καλωσόρισε τους Αρχιερείς εκ μέρους της Διοικούσης Επιτροπής με λόγους αδελφικούς, εγκαρδίως τους ευχαρίστησε και είπε ότι η Παναγία ως καλή Οικοδέσποινα μας επέτρεψε απόψε να εισοδεύσουμε στον Παρθενώνα της αυτόν και να τελέσουμε την Ιερά Πανήγυρη και η παρουσία της οποίας από το 1823 μέχρι σήμερα είναι παντού μέσα σ’ αυτόν τον ιερό χώρο ζωντανή.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης ο οποίος εκήρυξε τον θείον λόγο διδακτικότατα, θεολογικότατα, με απλότητα ως κύριον συστατικό του λόγου αναφέρθηκε στον λόγο του Αγίου Δαμασκηνού του Στουδίτου προς το πρόσωπο της Παναγίας ειπών ότι την ημέρα του Ευαγγελισμού, αφού τον Ευαγγελισμό απεικονίζει το ιερό Εικόνισμα, η Παναγία ευαγγελίσθηκε την παρουσία του κόσμου του σεσηγισμένου μυστηρίου της Θείας Οικονομίας και με την Κοίμησή της επιβεβαίωσε τον καρπό αυτού του μυστηρίου που είναι η αφθαρσία.

Ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο κ. Δωρόθεο και εκ μέρους του Σεβ. Μητροπολίτου Κερκύρας κ. Νεκταρίου για την πρόσκληση την οποία θεώρησε ότι είναι τιμία και αγία ταυτόχρονα και αναφέρθηκε επίσης και στο Ιερό Ίδρυμα και στην διακονία την οποία προσφέρει στον κόσμο.

Τους ύμνους απέδωσαν οι χοροί των Ιεροψαλτών του ανιέρου Ναού υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτη κ. Στυλ. Κοντακιώτη.

Της εκκλησιαστικής τάξεως επεμελήθη ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Νήσου Τήνου Πρωτοπρ. Γεώργιος Φανερός.

Νωρίτερα το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος τέλεσε την Ακολυθία του Μικρού Εσπερινού στην Ιερά Μονή Κεχροβουνίου.

Φωτογραφίες: Γεώργιος Πολυκανδρίτης, Ελευθέριος Αποστολόπουλος.