Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση τετράπλευρης κρήνης επί της οδού Ευαγγελιστρίας».

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Πλακοστρώσεις διαφόρων τμημάτων οικισμού Κάμπος».

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Δημοτικού parking στον οικισμό Τριαντάρο».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση εισόδου παραδοσιακού οικισμού Πύργου».

ΘΕΜΑ 5ο: Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου και πλήρους γεύματος (ζεστή και κρύα κουζίνα)» του Φορμόζη Ρήγου στον οικισμό Πύργος του Δήμου Τήνου.


ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τήνου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε.» για υποστήριξη του Δήμου Τήνου στην εκπόνηση υλοποίηση Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης διεξαγωγής σε συνεργασία με τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων του προγράμματος «kids athletics» στην Τήνο.

ΘΕΜΑ 8ο: Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Τήνου, Οικον. Έτους 2014.

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΤΑΜΑΝΙΚΑΣ

Σχόλια: