Τα Λουτρά είναι ένα χωριό με μεγάλη ιστορία αφού εδώ είχαν χτίσει τα μοναστήρια τους οι Ιησουίτες και οι Ουρσουλίνες μοναχές, οφείλουν κατά μία εκδοχή το όνομα τους στα λουτρά που λειτουργούσαν στην παρακείμενη λαγκαδιά. Η εκδοχή αυτή αντικρούεται σε κείμενα των αρχών του 19ου αιώνα όπου αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν ίχνη που να υποδηλώνουν την λειτουργία λουτρών.

Σε κάθε περίπτωση το χωριό χαρακτηρίζεται από το μοναστήρι, των Ιησουϊτών και το σχολείο των Ουρσουλινών μοναχών. Η παρουσία της μονής των Ιησουϊτών χρονολογείται στα μέσα του 17ου αιώνα ενώ η σχολή των Ουρσουλινών είναι μεταγενέστερη. Λειτούργησε μέχρι το 1940 και σύμφωνα με περιγραφές του 19ου αιώνα «φημιζόμενων προσέτι δι ήν αι μαθήτριαι λαμβάνουσι εν αυτώ ανατροφήν, και την περί τας ξένας γλώσσας κατάλληλον παιδοτριβήν.» Και στα δύο αυτά μοναστήρια λειτουργούν μουσεία και χώροι προσβάσιμοι στους επισκέπτες.

Το καλοκαίρι, στον προαύλιο χώρο της Μονής Ουρσουλινών διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις.

πηγή κειμένου: www.tinos.cycladesisland.gr

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.