Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τήνου για το 2016, περιλαμβάνονται τα εξής έργα για την Δημοτική ενότητα του Εξωμβούργου. Πρόκειται συνολικά για επτά έργα με  συνολικό προϋπολογισμό, 51.200,00€.  

Τα έργα είναι τα ακόλουθα

Διαμόρφωση χώρων για τοποθέτηση κάδων απορριμάτων, προϋπολογισμός έργου (6.000,00€). Κατασκευή βάσεων τοποθέτησης πινακίδων πληροφοριών Δ.Ε., προϋπολογισμός (6.000,00€). Έργα συντήρησης δημοτικών γηπέδων και αθλητικών κέντρων της εν λόγω Δ.Ε. (6.800,00€).

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού Δ.Ε. Εξωμβούργου (12.000,00€). Ακολουθούν δύο έργα που είναι ενταγμένα από το Τοπικό Πρόγραμμα του 2015 και είναι οι Επισκευαστικές εργασίες και βελτίωση αποχετευτικού δικτύου Σχολείου Λουτρών (6.800,00€) και τα έργα συντήρησης χώρου δεματοποίησης σκουπιδιών (6.800,00).

Τέλος, διαμόρφωση αλσυλίων της Δ.Ε. (6.800,00€). Η πηγή χρηματοδότησης των έργων είναι η ΣΑΤΑ (Συλλογική απόφαση τοπικής αυτοδιοίκησης) εκτός από το έργο που αφορά το σχολείο των Λουτρών που είναι Σχολική - ΣΑΤΑ.

[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.