Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τήνου για την Τοπική Κοινότητα της Καρδιανής έχουν ενταχθεί δύο έργα. Ο συνολικό προϋπολογισμός των έργων είναι 13.600,00€.

Το πρώτο έργο με προϋπολογισμό,6.800,00€ αφορά την επισκευή δικτύου αποχέτευσης επί του κεντρικού δρόμου εισόδου Δ.Δ. Καρδιανής. Είναι ένα έργο το οποίο μεταφέρθηκε από το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015 στο ερχόμενο έτος.

Το δεύτερο και τελευταίο έργο είναι η Αντικατάσταση τμημάτων ύδρευσης την Τοπικής Κοινότητας. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 6.800,00€. Η πηγή χρηματοδότησης των έργων είναι η ΣΑΤΑ.

[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.