Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τήνου για το 2016, περιλαμβάνονται τα εξής έργα για την τοπική κοινότητα του Κτικάδου. Πρόκειται συνολικά για τρία έργα με  συνολικό προϋπολογισμό, 16.000,00€.

Πρόκειται για τα έργα

Αντικατάσταση και υπογειοποίηση του επιφανειακού δικτύου ύδρευσης οικισμού Κιονίων, ο προϋπολογισμός του έργου είναι 6.000,00€. Οι επισκευές - συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων της Τοπικής Κοινότητας με κόστος 6.000,00€.

Τέλος, η επισκευή και συντήρηση ξύλινου διαδρόμου οικισμού Κιονίων με προϋπολογισμό 4.000,00€. Η πηγή χρηματοδότησης των έργων είναι η ΣΑΤΑ.

[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.