Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τήνου για το 2016, περιλαμβάνονται τα εξής έργα για την τοπική κοινότητα του Φαλατάδου. Πρόκειται συνολικά για τρία έργα με  συνολικό προϋπολογισμό, 17.400,00€.  

Τα έργα είναι τα ακόλουθα

Συντηρήσεις και επισκευές κοινοχρήστων χώρων της Τοπικής Κοινότητας, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6.000,00€. Συντήρηση - επισκευή δημοτικών ακινήτων της Τ.Κ.  με το ποσό του έργου να είναι 5.000,00€.

Τέλος, οι τσιμεντοστρώσεις οδών οικισμών Τ.Κ. Φαλατάδου με το κόστος να είναι 6.400,00€. Η πηγή χρηματοδότησης των έργων είναι η ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.