Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τήνου για το 2016, περιλαμβάνονται τα εξής έργα για την τοπική κοινότητα της Καλλονής. Πρόκειται συνολικά για τρία έργα με  συνολικό προϋπολογισμό, 19.600,00€.  

Τα έργα είναι τα ακόλουθα

Η επισκευή και συντήρηση υποδομών στο θεατράκι της Καλλονής με τον προϋπολογισμό του έργου να φτάνει στα, 6.800,00€. Έχουμε μια μεταφορά έργου από το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015 και αφορά την κατασκευή τοίχου προστασίας πεζών οικ. Αετοφωλιάς έχοντας ως προϋπολογισμό 6.800,00€.

Τέλος, πλακοστρώσεις και τοποθέτηση σχαρών σε αγωγούς ομβρίων υδάτων με το κόστος του έργου να είναι, 6.000,00€. Η πηγή χρηματοδότησης των έργων είναι η Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.