Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τήνου για το 2016, περιλαμβάνονται τα εξής έργα για την τοπική κοινότητα Τριαντάρου. Πρόκειται συνολικά για τρία έργα με  συνολικό προϋπολογισμό, 20.200,00€. 


Τα έργα είναι τα ακόλουθα.

Η Συντήρηση των δημοτικών κτιρίων της Τ.Κ. Τριαντάρου με προϋπολογισμό, 6.200,00€. Η Αντικατάσταση και επέκταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Τριαντάρου με τον προϋπολογισμό του έργου να φτάνεις τις 10.00,00€.

Τέλος, η επέκταση δημοτικού φωτισμού οικισμών Τ.Κ. Τριαντάρου με ποσό 4.000,00€. Τα τρία έργα θα υλοποιηθούν με πηγή χρηματοδότησης την ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.