Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τήνου για το 2016, περιλαμβάνονται τα εξής έργα για την τοπική κοινότητα του Πανόρμου. Πρόκειται συνολικά για πέντε έργα με  συνολικό προϋπολογισμό, 46,600,00€.  

Τα έργα είναι τα εξής:

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Τ.Κ. Πανόρμου, προϋπολογισμός έργου 20.000€. Επέκταση αποχετευτικών δικτύων οικ. Τ.Κ. Πανόρμου με προϋπολογισμό 10.000€.

Συντηρήσεις & επισκευές κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πανόρμου, προϋπλογισμός έργου 6.800€. Συντήρηση και επισκευές κτιρίων Δ.Ε. Πανόρμου, 6.800€ και τέλος, διαμόρφωση δρόμου Πανόρμου προς  «∆υο Στόματα» 3.000€.

[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.