Κοιτώντας το νέο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τήνου για το 2016. Βλέπουμε για την Τοπική Κοινότητα Δύο Χωριών, δύο έργα oπου η συνολική τους αξία είναι 12.800,00 € Η πηγή χρηματοδότησης των έργων είναι από την ΣΑΤΑ.

Πρόκειται για την Κατασκευή Ράμπας Α.με.Α στους οικ. Αρνάδου και Δύο Χωριά με προϋπολογισμό 6.800,00€ καθώς ένα άλλο έργο που αφορά την Συντήρηση και επισκευή παραδοσιακών ξυναριών που θα κοστίσει 6.000,00€

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.