Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τήνου για το 2016, περιλαμβάνονται τα εξής έργα για την τοπική κοινότητα του Κάμπου. Πρόκειται συνολικά για τρία έργα με  συνολικό προϋπολογισμό, 16.000,00€.  

Τα έργα είναι τα ακόλουθα


Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οικισμού Κάμπου με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 6.000,00€. Η επέκταση του δικτύου ύδρευσης των οικισμών της Τ.Κ. Κάμπου με κόστος έργου 5.000,00€.

Τέλος, οι συντηρήσεις - επισκευές κοινοχρήστων χώρων της εν λόγο Τοπικής Κοινότητας με προϋπολογισμό στο συγκεκριμένο έργο, 5.000,00€. Η πηγή χρηματοδότησης για τα τρία αυτά έργα είναι η ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.