Ρίχνοντας μια ματιά στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Τήνου, βρήκαμε την ειδική ενότητα που αφορά την ανακύκλωση. Σε προηγούμενη μας ανάρτηση τονίσαμε ότι η ανακύκλωση είναι μια λύση για να ελαττώσει το πρόβλημα των σκουπιδιών.

Πάμε να δούμε τωρα κάποια σημεία του σχεδίου

Οι κάδοι που θα χρησιμοποιηθούν για την ανακύκλωση θα είναι δύο τύπων χωρητικότητας. Για το χαρτί και το μέταλλο πλαστικό θα είναι 1.100 λίτρα ενώ για το γυαλί θα είναι τύπου καμπάνας χωρητικότητας 1.000 λίτρα. Συνολικά έχουν επιλεγεί 97 σημεία στο νησί στα οποία θα αναπτυχθούν τα τρία ρεύματα της πρώτης φάσης ανάπτυξης της ανακύκλωσης τα οποία κατανέμονται ανά Τοπική Κοινότητα ως εξής.

Ο αριθμός των κάδων θα είναι 300 συνολικά, 100 ανά ρεύμα. Οι 200 των δύο πρώτων ρευμάτων έχουν ήδη παραχωρηθεί στο Δήμο από την Ε.Ε.Α.Α. και είναι αποθηκευμένοι. Για το τρίτο ρεύμα οι πρώτοι 40 θα τοποθετηθούν από την ΚΟΙΝΣΕΠ «Καλλονή Κελιά» η οποία θα αναλάβει και τη διαλογή τους και οι 60 έχουν ζητηθεί από την ΕΕΑΑ και θα τοποθετηθούν στα ανάλογα σημεία που έχει ήδη ορίσει ο Δήμος.


Στα προτεινόμενα σημεία υπάρχουν ήδη οι πράσινοι κάδοι των σύμμεικτων. Οι λόγοι που τοποθετούνται οι κάδοι για τα ανακυκλώσιμα μαζί τους είναι εξής:

  • Η χωροθέτηση των υφιστάμενων κάδων έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη παρατηρήσεις κατοίκων, οι οποίοι επικοινωνούν με την υπηρεσία καθαριότητας όταν κρίνουν ότι η θέση των κάδων δεν είναι χρηστική και βολική.
  • Δε θα υπάρξει μείωση των θέσεων στάθμευσης
  • Στη συνείδηση των κατοίκων οι υφιστάμενες θέσεις των κάδων έχουν διαμορφωθεί ως χώροι απόρριψης αποβλήτων

Τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα προδιαλέγονται στην πηγή θα οδηγούνται με ξεχωριστά δρομολόγια, σε σημείο Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών με το ειδικό όχημα που έχει παραχωρηθεί από την ΕΕΑΑ. Εξαίρεση θα αποτελέσει το ρεύμα του γυαλιού του οποίου τη διαλογή και διάθεση θα αναλάβει η ΚΟΙΝΣΕΠ μέχρι και το έτος 2018 με προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Τήνου.

Το ΣΜΑ έχει προγραμματιστεί να βρίσκεται στη θέση Άγιος Νικήτας και βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης. Για την κατασκευή του θα αναζητηθεί χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ ενταγμένο πιθανά ως υποέργο στο ίδιο φάκελο υποβολής πρότασης με το ΧΥΤΥ. Υπολογίζεται ότι θα μεσολαβήσει ένα διάστημα τουλάχιστον ενός έτους μέχρι την έναρξη των προσκλήσεων την υποβολή νέου φακέλου, ένταξή του, την έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του. Η δε έναρξη της λειτουργίας του προβλέπεται πιθανότατα εντός του 2018.

Μέχρι την κατασκευή του Δημοτικού Σημείου Μεταφόρτωσης και μετά από επικοινωνία του Δήμου με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προτάθηκαν εναλλακτικές λύσεις για τη λειτουργία χώρου μεταφόρτωσης (ανάθεσης της υπηρεσίας μεταφόρτωσης σε ιδιώτη κλπ) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχεται αδειοδοτημένος χώρος για τη μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων ειδών, τα οποία και θα συλλέγονται σε κοντέινερ τύπου πρέσας. Στη συνέχεια και βάσει της τροποποίησης της σύμβασης του Δήμου με την Ε.Ε.Α.Α. η μεταφορά θα πριμοδοτείται από την ΕΕΑΑΑ και θα πραγματοποιείται μέσω τρίτου με προορισμό ΚΔΑΥ στην Περιφέρεια Αττικής. Στο ΚΔΑΥ μετά το διαχωρισμό το υπόλειμμα θα οδηγείται στο ΧΥΤΑ της Θήβας με την προβλεπόμενη χρέωση στο Δήμο. Η συνεργασία αυτή προτείνεται να διαρκέσει μέχρι την κατασκευή του Δημοτικού ΣΜΑ οπότε και η διαχείριση πλην της μεταφοράς θα περάσει εξ’ ολοκλήρου στη Δημοτική Υπηρεσία.

Τα απόβλητα των οργανικών για την πρώτη φάση λειτουργίας του ΤΣΔΑ αναμένεται να προέρχονται από το υπάρχων σύστημα της Κοινότητας Πανόρμου (καφέ κάδος) αλλά και αυτά της υπηρεσίας του Τμήματος Πρασίνου και Διαχείρισης Απορριμμάτων (πράσινα, κλαδιά κλπ). Τα πρώτα θα συλλέγονται με όχημα του Δήμου και θα οδηγούνται στον κομποστοποιητή που βρίσκεται στον Πάνορμο πλησίον του Βιολογικού καθαρισμού. Τα απόβλητα της υπηρεσίας Πρασίνου θα τεμαχίζονται και θα οδηγούνται στον κομποστοποιητή του Πανόρμου ο οποίος μπορεί να επεξεργαστεί ποσότητες περίπου 400 κιλά ημερησίως. Το παραγόμενο προϊόν (κομπόστ) μπορεί να διατίθεται δωρεάν στους κατοίκους της Τήνου ως εδαφοβελτιωτικό.

Μέρος της ποσότητας από τα πράσινα και ογκώδη μπορεί να οδηγείται και στον κομποστοποιητή της Ένωσης Αγροτικών Συναιτερισμών στον Τριπόταμο που αναμένεται να μπει σε λειτουργία εντός του 2016. Μετά από συμφωνία του Δήμου 27 στο δεύτερο κομποστοποιητή θα οδηγούνται και τα προϊόντα επεξεργασίας του ελαιοτριβείου και σφαγείου Τήνου (πυρήνας, δέρματα κλπ) μετά από σύμβαση που αναμένεται να υπογραφεί μεταξύ των δύο φορέων εντός του 2016.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

Το υπό δημιουργία «πράσινο» σημείο θα αποτελεί χώρο εντός του Δήμου, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ΑΗΗΕ), ειδικά απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση/ προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση, ανάλογα κάθε φορά. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται τα απόβλητα που μεταφέρονται προς ταφή, μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς αλλά και το κόστος διάθεσης.

Για το Δήμο Τήνου προορίζεται δημοτικός χώρος στην περιοχή της Αγκάλης (πλησίον του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Τήνου).

Εκεί θα συγκεντρώνονται

  • Μεγάλες Οικιακές Συσκευές, Μικρές Οικιακές Συσκευές , Εξοπλισμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καταναλωτικά είδη και φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels), Είδη Φωτισμού, Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά Εργαλεία εξαιρουμένων των σταθερών βιομηχανικών εργαλείων μεγάλης κλίμακας, Παιγνίδια και Εξοπλισμός Ψυχαγωγίας και αθλητισμού, Ιατρικά βοηθήματα εξαιρουμένων όλων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων προϊόντων. 
  • Τα υπάρχοντα είδη ανακύκλωσης. 
  • Απόβλητα από κατασκευές που παράγονται εντός των νοικοκυριών από μικρές ανακατασκευές (π.χ. σπασμένα πλακίδια, κλπ...) 

Για τις οικιακές συσκευές και τα ηλεκτρικά είδη, θα υπάρχουν και σε επιλεγμένους Δημοτικούς χώρους ειδικοί κάδοι συλλογής με ειδική σήμανση.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.