Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) και ώρα 10.00 π.μ.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι:

ΘΕΜΑ   1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικ. έτος 2016»

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναπροσαρμογής του φόρου φωτισμού
ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το οικ. έτος 2016»

ΘΕΜΑ   2ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Τήνου

ΘΕΜΑ   3ο
Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημόσιας Κλήρωσης, των Επιτροπών που συγκροτούνται για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Δήμου Τήνου για το οικ. έτος 2016

ΘΕΜΑ   4ο
Εξέταση των αιτήσεων για τη χορήγηση βοηθήματος σε ενδεείς συμπολίτες μας (κεκλεισμένων των θυρών).

ΘΕΜΑ   5ο
Δέσμευση πιστώσεων

ΘΕΜΑ   6ο
Ανάθεση σε δικηγόρο να ορκίσει τον πραγματογνώμονα και να επαναφέρει με κλήση προς συζήτηση την από 17-12-2013 με αριθμό καταθέσεως 55/20-12-2013 αγωγή των Μαρίας Δεσύπρη και Νικολάου Ρήγου, κατά των Θεόφιλου Ιωακείμ Βιδάλη και Αντωνίου Βιδάλη, και να υποστηρίξει την κοινοχρησία των επίδικων χώρων στον οικισμό Υστέρνια της Δ.Ε. Υστερνίων του Δήμου Τήνου

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.