Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου. Στην ατζέντα της συνεδριάσεως υπάρχουν σημαντικά θέματα όπως η Αναπροσαρμογή φόρου φωτισμού, τελών καθαριότητας και  ηλεκτροφωτισμού, η Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής, στοιχείων εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου, Γ τριμήνου 2015.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.) και ώρα 13.00 μ.μ.

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Κοσσίνι της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου του Δήμου Τήνου».

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο – Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου με υπόγειο».

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 3ο:
Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο – Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου με υπόγειο».

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 4ο:
Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου».

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 5ο:
Παραλαβή του Β΄ σταδίου της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. πρώην Κοινότητας Πανόρμου νήσου Τήνου.

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης επί ενστάσεως για έκπτωση αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στη θέση Μαρμαριές – Κόκκινα».

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:
Αναπροσαρμογή φόρου φωτισμού.
Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο:
Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και  ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής, στοιχείων εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου, Γ τριμήνου 2015.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου για το οικονομικό έτος 2015.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο:
Αποδοχή δωρεάς του Σωματείου «Οι φίλοι της Τήνου», ποσού 1.000,00 € και αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2015, του Δήμου Τήνου.

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο:
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 902,00 € (υπόλοιπο εκλογικής αποζημίωσης) και αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2015, του Δήμου Τήνου.  Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση προϋπολογισμού  εσόδων και εξόδων (οικον. έτους) 2016 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου».

Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 14ο:
Κατανομή ποσού 17.520,00 € απο Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης.

Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 15ο:
Εξέταση αιτημάτων της Ταμειακής Υπηρεσίας και του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου του Δήμου.

Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 16ο: 
Εξέταση αιτήσεων αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη και υπηρεσίες.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: 
Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976 και της με αρ. 71251/78/19.12.2007 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 18ο: 
Έγκριση ή μη χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στην εταιρεία Cosmote-Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. για την εγκατάσταση, εντός της δημοτικής οδού Αγ. Ιωάννη & 25ης Μαρτίου, δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Εισηγητής: Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 19ο:
Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης – Παρασκευή πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας – Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών» του Αντωνίου Παπάζογλου του Γρηγορίου, που βρίσκεται στον οικισμό Πύργο της Τ.Κ. Πανόρμου.

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 20ο:
Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης &  αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» του Δημητρίου Αλεξόπουλου του Παρασκευά που βρίσκεται στον οικισμό Πάνορμο της ομώνυμης Τ. Κ.

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 21ο:
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας, που αφορά το καφέ μπαρ του Ηλία Φιλιππούση του Τζώρτζη, το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Πύργος της Τ.Κ. Πανόρμου.

Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 22ο:
Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2015 και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης.

Εισηγητής  : Δήμαρχος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.