Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Τριών Ιεραρχών –Αγίου Ιωάννου πόλεως Τήνου, εκθέτει σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία στην Ενοριακή της αίθουσα  την 20η  Δεκεμβρίου 2015 από 12:00 έως 13:00, την εκμίσθωση αγροτεμαχίων, για 5 έτη:

Αγροτεμάχιο στην θέση Βαγιά Δήμου Τήνου Βοσκοτόπου στην Τήνο Νομού Κυκλάδων, εκτάσεως 4.194,25 τ.μ., με πρώτη προσφορά ετησίου μισθώματος διακόσια ευρώ (200,00€) και


Αγροτεμάχιο  στην θέση Κόκκινα Δήμου Τήνου Βοσκοτόπου στην Τήνο Νομού Κυκλάδων, εκτάσεως 4.000,00 τ.μ., με πρώτη προσφορά ετησίου μισθώματος πενήντα ευρώ (50,00€).

Η πλήρη διακήρυξη με τους όρους της εκμίσθωσης διατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΕΔΩ

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλεφ. 6976788306, 6934222370.

Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Γεώργιος Ασημομύτης
Πρωτοπρεσβύτερος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.