Αναρτήθηκε σήμερα στο Διαύγεια τα αποτελέσματα από την πρόσληψη προσωπικού στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμου Τήνου.

H Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου, Λουκριτία Άνδροβικ αφού έλαβε υπόψη τις αρμόδιες διατάξεις αποφασίζει:

Εγκρίνει το από 15 Δεκεμβρίου 2015 Πρακτικό της επιλογής προσωπικού που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή και προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου το παρακάτω ονομαστικά και κατά ειδικότητα εργασίας προσωπικό από 21/12/2015 έως και 31/08/2016, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της Κ.ΕΠ.Υ.ΔΗ.Τ. :

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (1 ΘΕΣΗ) 1. Κουσουνάδη Ευαγγελία του Γεωργίου ( 390,40 μόρια).

[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.