Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (11/12) αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η αναπροσαρµογή των τελών καθαριότητας και φωτισµού.

Μειοψήφησαν: η μείζον αντιπολίτευση ανέφερε ο επικεφαλής της κ. Κροτηράς «Στην παρούσα οικονοµική κατάσταση δεν πρέπει να γίνει αύξηση τελών σε καµία Τοπική Κοινότητα. Η αύξηση στα τρία δημοτικά διαμερίσματα (Πύργου, Δύο Χωριών, Τριαντάρου) είναι άδικη.»

Η ελάσσων μειοψηφία εκπροσωπώντας από την κ. Αλβέρτη, ανέφερε μεταξύ άλλων «Ας πρωτοτυπήσει ο Δήμος και να μην κάνει καμία αύξηση. Είναι μια περίοδος που μειώνονται (έσοδα, μισθοί, συντάξεις κ.α.). Θα θέλαμε να είναι μηδενικές οι αυξήσεις.

Ο Ανεξάρτητος Δημοτικό Σύμβουλος, Γεώργιος Σανταμούρης ψήφισε θετικά.

Τι αποφασίστηκε

Μηδενικά τέλη Καθαριότητας για την Τοπική Κοινότητα Αγάπης, λόγω της λειτουργίας της µονάδας δεµατοποίησης ΑΣΑ στην ευρύτερη περιοχή του οικισµού Αγάπης και συγκεκριµένα στη θέση Κοσσίνι και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της εν λόγω περιοχής.

Εξομοίωση του Δημοτικού Τέλους  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού της ∆ηµοτικής Ενότητας Πανόρµου, µε το τέλος των άλλων Τοπικών Κοινοτήτων. Προς το σκοπό αυτό αυξάνεται κατά 0,51€, ήτοι από 0,70€ σε 1,21€ ανά τετραγωνικό µέτρο για το οικιακό τιµολόγιο και κατά 0,41€ για το γενικό τιµολόγιο. Οι συντελεστές µετά από αυτό διαµορφώνονται ενιαία σε 1,21€ για το οικιακό τιµολόγιο και για το γενικό τιµολόγιο. Προτείνεται επίσης να ορισθεί τµήµα του ανωτέρω τέλους, ύψους 0,45€ ως Τέλος Ηλεκτροφωτισµού και τµήµα 0,76€ ως Τέλος Καθαριότητας, ούτως ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη τιµολογιακή διάκριση των δύο υπηρεσιών.

Εξοµοίωση του ύψους του Τέλους Ηλεκτροφωτισµού για τις τοπικές κοινότητες ∆ύο Χωριών και Τριαντάρου µε τον αντίστοιχο συντελεστή των υπολοίπων τοπικών κοινοτήτων, ήτοι αύξηση κατά 0,13€, από 0,32€ σε 0,45€ ανά τετραγωνικό µέτρο και για το οικιακό τιµολόγιο και για το γενικό τιµολόγιο.

Κατά τα λοιπά οι συντελεστές του τέλους στη ∆ηµοτική Κοινότητα Τήνου και στις λοιπές Τοπικές Κοινότητες παραµένουν ως έχουν.

Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις ισοσκελίζονται τα έσοδα και τα έξοδα της Υπηρεσίας καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού και επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό η ενιαία τιµολογιακή πολιτική του ∆ήµου στις Τοπικές Κοινότητες του νησιού. 


[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.