Πρόκειται να γίνουν εργασίες επισκευής και ανακαίνισης στο κτήριο του Κοινοτικού Καταστήµατος
της πρώην Κοινότητας Αγάπης Τήνου.

Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί και θα γίνουν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου και της προέδρου του τοπικού συµβουλίου. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι όλες οι εργασίες, τα υλικά και οι µεταφορές. Η συνολική δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.842,00 € συν Φ.Π.Α. (16%) 934,72€ συνολικά δηλαδή 6.776,722€ .


Το έργο είναι ενταγµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2015 του
∆ήµου στον Κ.Α.Ε 10.7331.0004, µε πίστωση 6.800,00 € και πηγή χρηµατοδότησης ΣΑΤΑ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.