Ο Δήμος Τήνου  ξεκινάει σήμερα, Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Τήνου  (ΤΣΔΑ), η οποία θα διαρκέσει έως την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015.

Το Τ.Σ.Δ.Α. του Δήμου Τήνου εντάσσεται στη νέα πολιτική διαχείρισης και είναι σύμφωνο με τις αρχές του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων,  έχει ως κύριο σκοπό τη δραστική μείωση των αποβλήτων που παραμένουν σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε επεξεργασία και σε τελική διάθεση, μέσω ανακύκλωσης και κομποστοποίησης με Διαλογή στην Πηγή. Έχει προσαρμοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού μας και προβλέπει τις ενέργειες του  Δήμου την επόμενη πενταετία ώστε μέχρι το  2020 να έχει αγγίξει τους επιμέρους στόχους του. Το ΤΣΔΑ μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Δήμου Τήνου www.dimostinou.eu.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλλουν  προτάσεις – παρατηρήσεις, είτε ταχυδρομικώς, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη  διεύθυνση dt@1516.syzefxis.gov.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2283360133, 2283360106

Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται:

α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας/Φυσικό Πρόσωπο που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας/ Φυσικό Πρόσωπο που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία/ Φυσικό Πρόσωπο(αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
η. Διεύθυνση e-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Τήνου  (ΤΣΔΑ)

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.