Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου. Ανάμεσα στα θέματα της συνεδριάσεως ήταν και η σύνταξη του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του δήμου Τήνου οικονομικού έτους 2016.

Ένα θέμα που αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, με τα μέλη Αντώνιος Ξενόπουλος και Φραγκίσκος Αμοιραλής (μέλος) ψήφισαν «παρών»δηλώνοντας ότι επιφυλάσσονται να αναπτύξουν τις θέσεις της παράταξης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πριν αναφέρουμε τoν πίνακα με τα έσοδα-έξοδα του Δήμου Τήνου για το 2016, να υπενθυμίσουμε ότι στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Τρίτη 29 Δεκεμβρίου) θα αποφασιστεί η έγκριση του προϋπολογισμού.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας του προϋπολογισμού έχει ως εξής:


[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.