Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά το πλάνο για την Τουριστική Προβολή της Τήνου για το 2016. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο θέμα, εγκρίθηκε ομόφωνα από την χτεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το πλάνο

Α.   Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 514666/ 2014  εγκύκλιο του E.O.T. « Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων Υπουργείου Τουρισμού» που αφορά στις κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4276/2014   περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, προτείνεται  το ακόλουθο πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το έτος 2016.

Η  προσέγγιση του Ε.Ο.Τ. για τη τουριστική ταυτότητα της χώρας μας, βασίζεται στην δυνατότητα πολλαπλών επιλογών για κάθε επισκέπτη. Δηλαδή εμφανίζεται η χώρα σαν ιδανικός προορισμός που συνδυάζει ατέλειωτες δυνατότητες (επιλογές διαμονής σε βουνό ή θάλασσα, επιλογές διασκέδασης, επιλογές θεματικού τουρισμού, θρησκευτικός, εναλλακτικός, πολιτιστικός, αθλητικός, χαλάρωσης, γαστρονομίας κλπ).

Β. Επιμέρους στόχοι του προγράμματος προβολής της Τήνου είναι:

η ανάπτυξη ποικίλων – ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού συνδεδεμένων με το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και με την τοπική οικονομία.
Έγκυρη και σωστή πληροφόρηση σχετικά με την Τήνο
Ενημέρωση μέσων, τουριστικών οδηγών, ταξιδιωτικών γραφείων και υπηρεσιών.
Προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων και ενεργειών που συμβαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση των επιμέρους ειδών τουρισμού τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή τουριστική αγορά

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις τουριστικής προβολής  αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου τουριστικού marketing και είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής πραγματικότητας.

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα μέσα, με τον αποτελεσματικότερο τρόπο ώστε το μήνυμα να μεταδοθεί στη σωστή αγορά και στο σωστό κοινό. Η επιλογή των προτεινόμενων ενεργειών έγινε με το δεδομένο  των ενεργειών που έχουν ήδη λάβει χώρα, βάσει του εγκεκριμένου πλάνου για το έτος 2015 και την συνέχιση και ανάπτυξη αυτών.  Κεντρικός στόχος του σχεδίου είναι η συνέχιση της προβολής της Τήνου ως πολυδιάστατου ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού στην παγκόσμια   και   εγχώρια   τουριστική   αγορά.
Την προηγούμενη χρονιά έγινα σειρά ενεργειών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν αποτελεσματικές.

Τι θέλουμε περαιτέρω να πετύχουμε  :
Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Τήνου
Αύξηση της πληροφόρησης για τις διαθέσιμες επιλογές και με τον τρόπο αυτό αύξηση του βαθμού ικανοποίησης του τουρίστα αλλά και πιθανή περαιτέρω άμβλυνση της εποχικότητας
Αύξηση των μεγεθών σε όρους επισκεψιμότητας και δαπάνης

Γ.     Το σχέδιο δράσης διαρθρώνεται στις κάτωθι ενέργειες : 

1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ / ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Το προηγούμενο έτος  προωθήσαμε ως ενέργεια  την ανάπτυξη, επανασχεδιασμό  του site του δήμου  και την ενεργοποίηση της σελίδας του Δήµου  Τήνου στο Facebook για τη δηµιουργία µιας online κοινότητας για την Τήνο.

Σε συνέχεια  των ενεργειών μας  για το έτος 2016 προτείνεται η ισχυροποίηση  της επικοινωνίας  τόσο της νέας σελίδας του Δήμου όσο και η  ανάπτυξη  της  στρατηγικής επικοινωνίας  μέσω του  Facebook.  Για τον λόγο αυτό προτείνεται η συνέχιση της λειτουργίας και διαχείρισης  του facebook, σύμφωνα με την σύμβαση που έχει ήδη συναφθεί και η συνέχισή της για το υπόλοιπο του έτους 2016  αλλά και της    πρόβλεψης      κονδυλίου για την διαφημιστική  προβολή    των    παραπάνω
(σταθερή διαφήμιση και προώθηση της σελίδας μέσω Facebook ads (promoted posts & Page ads)

2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Σε συνεργασία με τα κατά τόπους γραφεία του Ε.Ο.Τ στο εξωτερικό (χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εκδήλωσης που έλαβε χώρα στην Γαλλία) θα γίνουν σχεδιασμένες θεματικές εκθέσεις-παρουσιάσεις για προσέλκυση τουριστικών πρακτόρων και κοινού για να γνωρίσει τις παροχές της περιοχής με συνεργασία επιχειρήσεων

Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων  σε δύο  πόλεις του εξωτερικού, όπου θα παρουσιαστεί η Τήνος  σε δημοσιογράφους τουριστικών εντύπων  και t’os. Προτείνονται  οι : Παρίσι   και  Μιλάνο
3. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η φιλοξενία Τουριστικών Φορέων και Ειδικών Δημοσιογράφων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό (σε συνεργασία με τα κατά τόπους γραφεία του Ε.Ο.Τ .

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Συνέχιση της λειτουργίας  του ήδη οργανωμένου  γραφείου τύπου  για αποστολή δελτίων κλπ. στα ΜΜΕ εσωτερικού

5.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  είτε με μεμονωμένη παρουσία του Δήμου είτε και  μέσω των περιπτέρων της Περιφέρειας ή του ΕΟΤ . Προτείνεται η συμμετοχή σε εκθέσεις:

Grekland Panorama  στην Σουηδία (Φεβρουάριος 2016) καθώς και σε εκθέσεις που θα ανακοινωθούν και θα συμμετέχουν η Περιφέρεια  και ο ΕΟΤ

6. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ολοκληρωμένη τουριστική προβολή του τόπου μας επιβάλλει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ορισμένων θεματικών εκδηλώσεων και ημερίδων. Συνεπεία αυτού προτείνεται η πρόβλεψη κονδυλίου  για  την με κάθε τρόπο ( συμμετοχή / χορηγία κλπ. ) συνδιοργάνωση με επαγγελματικούς και τοπικούς ή άλλους φορείς εκδηλώσεων πολιτιστικών, μουσικών, εικαστικών εκθέσεων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων που προάγουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής με στόχευση τη στήριξη και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την επιμήκυνση της περιόδου . Οργάνωση εκδηλώσεων με έμφαση στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού όπως πεζοπορία, καταδύσεις, αναρρίχηση κλπ κυρίως σε μήνες χαμηλής επισκεψιμότητας.

7. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ/ press kit

Για την υποστήριξη όλων των δράσεων προβολής αξιολογείται το υπάρχον δημιουργικό υλικό (photo gallery, videos, μακέτες εντύπων, οδηγοί κ.λ.π.) και είτε θα γίνουν επανεκτυπώσεις (με κάποιες μικρές αλλαγές/προσθήκες) είτε θα παραχθούν από την αρχή νέα υλικά ( ενδεικτικά χάρτες και λοιπό υλικό σε σύγχρονη μορφή είτε και  σε ηλεκτρονική μορφή.

Στα νέα «έντυπα» θα πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατό ισορροπημένη παρουσίαση των προορισμών και των προσφερόμενων προϊόντων. Στο έντυπο θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς η ιστοσελίδα, η οποία αποτελεί το βασικό εργαλείο από το οποίο θα μπορεί να αντλεί περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος. Το έντυπο θα διανέμεται  σε όλα τα ξενοδοχεία – καταλύματα – Δήμος εκθέσεις κλπ. Θα πρέπει να υπάρχει έκδοση τουλάχιστον στα Αγγλικά  και να αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου / θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σε εκτυπώσιμη μορφή. Ειδική μορφή αυτού του υλικού θα ενσωματωθεί  σε  ειδική συσκευασία ( σε usb )  ώστε να χρησιμοποιηθεί ως press kit.

8. Ανάθεση μελέτης  για  τη δημιουργία Ανάλυσης  και Σχεδίου  Μάρκετινγκ του τουριστικού προϊόντος προορισμού & δημιουργική στρατηγική & master plan προώθησης της Τήνου. 

 Αντικείμενο του έργου / ενέργειας θα είναι η εξέταση και η ανάλυση των ακόλουθων ζητημάτων :
ανάλυση μάρκετινγκ με βάση τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού, μετά και από την αναγνώριση και ανάλυση των τουριστικών υποδομών και δυνατοτήτων του προορισμού (έρευνα κι ανάλυση στοιχείων
συγκέντρωση των χαρακτηριστικών που μπορούν να συντελέσουν στην δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας και πρότασης αξίας για το προϊόν/προορισμό.
ανάλυση των κυριότερων ισχυρών και αδύναμων σημείων του προορισμού
ανάλυση που αποσκοπεί στην διαπίστωση τυχόν αδυναμιών ώστε να προταθούν λύσεις που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα  στρατηγική τοποθέτηση και δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας για το προϊόν, ώστε να ξεχωρίζει από ανταγωνιστικά προϊόντα/προορισμούς και να προσελκύει τα κατάλληλα κοινά στόχους.
ορισμός των ελκυστικότερων αγορών στόχων και τμημάτων αγοράς, με βάση την προσδοκώμενη κερδοφορία και σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων του προορισμού  σχεδιασμός και προσδιορισμός επικοινωνιακών και προωθητικών ενεργειών
παρουσίαση των θεματικών και εμπειριών που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού, τους στόχους και την ελκυστικότητα του τμήματος αγοράς που απευθύνονται.

Σκοπός: Η σύνθεση του βασικού τουριστικού προϊόντος του προορισμού (χαρτοφυλάκιο και κύρια προϊόντα προτεραιότητας), η ανταγωνιστική του ταυτότητα, η δημιουργία του κεντρικού μηνύματος διαφοροποίησης, η δημιουργική πλατφόρμα και το σχέδιο ενεργειών προβολής που θα το καθιστούν ελκυστικό και ανταγωνιστικό στις ομάδες στόχους.

Η άνω μελέτη θα ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα με  την συνεργασία του ΣΕΤΕ και των φορέων  του (με τους οποίους θα υπογραφεί σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας), οι οποίοι (Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Κλπ. ) έχουν ολοκληρώσει το Σχέδιο Τουριστικού Προϊόντος σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που περιλαμβάνει τους άξονες ενσωμάτωσης όλων των νησιών


[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.