Διαβάστε παρακάτω ποιοι είναι  οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος για την προβολή της Τήνου
  • H ανάπτυξη ποικίλων – ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού συνδεδεμένων με το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και με την τοπική οικονομία.
  •  Έγκυρη και σωστή πληροφόρηση σχετικά με την Τήνο
  •  Ενημέρωση μέσων, τουριστικών οδηγών, ταξιδιωτικών γραφείων και υπηρεσιών.
  •  Προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων και ενεργειών που συμβαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση των επιμέρους ειδών τουρισμού τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή τουριστική αγορά
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις τουριστικής προβολής  αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου τουριστικού marketing και είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής πραγματικότητας.

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα μέσα, με τον αποτελεσματικότερο τρόπο ώστε το μήνυμα να μεταδοθεί στη σωστή αγορά και στο σωστό κοινό. Η επιλογή των προτεινόμενων ενεργειών έγινε με το δεδομένο  των ενεργειών που έχουν ήδη λάβει χώρα, βάσει του εγκεκριμένου πλάνου για το έτος 2015 και την συνέχιση και ανάπτυξη αυτών.

Κεντρικός στόχος του σχεδίου είναι η συνέχιση της προβολής της Τήνου ως πολυδιάστατου ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού στην παγκόσμια   και   εγχώρια   τουριστική   αγορά.
Την προηγούμενη χρονιά έγινα σειρά ενεργειών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν αποτελεσματικές.

Τι θέλουμε περαιτέρω να πετύχουμε  :
  • Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Τήνου
  • Αύξηση της πληροφόρησης για τις διαθέσιμες επιλογές και με τον τρόπο αυτό αύξηση του βαθμού ικανοποίησης του τουρίστα αλλά και πιθανή περαιτέρω άμβλυνση της εποχικότητας
  • Αύξηση των μεγεθών σε όρους επισκεψιμότητας και δαπάνης
[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.