Πρώτη Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους. Για το Δήμο Τήνου αντιστοιχεί το ποσό των 17.520,00 €

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής ανασυγκρότησης, κατανεμήθηκε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου,  συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.


Αναλυτικά για τους Δήμους των Κυκλάδων τα ποσά είναι τα ακόλουθα:[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.