Την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, αποφασίστηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου η σύναψη της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας και του ∆ήµου Τήνου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων», προϋπολογισµού 117.000,00 €.»

Μεταξύ άλλων δήλωσε ο κ. Λεωνταρίτης «Το αντικείµενο της σύµβασης αφορά την χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου του ∆ήµου Τήνου προκειµένου να εκτελέσει έργο επισκευώνσυντηρήσεων σχολικών κτιρίων (ήτοι : κτιριακών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων συµπεριλαµβανοµένων των υπαίθριων χώρων τους).

Το έργο αποσκοπεί και περιλαµβάνει αποκατάσταση των φθορών και βελτίωση των σχολικών
µονάδων του ∆ήµου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων, εγκαταστάσεων και
υπαίθριων χώρων σχολικών µονάδων, εντός των ορίων του ∆ήµου.»

Το έργο είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ΣΑΕΠ567, κωδικός 2015ΕΠ5670002 και ΚΑΕ 071.9454β21.

[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.