Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ενημέρωση του κ. Αλιβιζάτου για την απόφαση του ΣτΕ για το θέμα του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου. Ο πρόεδρος του σώματος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.
Με τη παρούσα σας ανακοινώνω ότι υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας (ήτοι αδυναμία προσέλευσης του κ. Αλιβιζάτου, λόγω της απεργίας της Π.Ν.Ο.), που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης, που είχε ορισθεί, για την 31η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.45 π.μ., με την με αρ. 2/2016 πρόσκληση μου.

Θα σας γνωστοποιήσω δε, προσηκόντως, τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της συνεδρίασης αυτής με το ίδιο θέμα.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ

[post_ad]

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.