Σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος

Ο ΟΑΕΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/1/132614 εγκύκλιο με την οποία γνωστοποίει τις  διατάξεις που επήλθαν σχετικά με τους όρους και τις  προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως για τον Οργανισμό.

Η ανωτέρω εγκύκλιος αναλύει τις μεταβολές που επήλθαν με τις διατάξεις της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ. 2 N . 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) σχετικά με τη σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, το ηλικιακό όριο για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γονέων, συζύγων, αδελφών αναπήρων και τέλος  το ποσοστό μείωσης στις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.

Επισημαίνεται ότι προβλέπεται ρητώς πως δεν θίγονται τα θεμελιωμένα έως και την 18.8.2015 συνταξιοδοτικά δικαιώματα και μπορούν αυτά να ασκηθούν οποτεδήποτε. Διευκρινίζεται ότι θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει: i) τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και ii) το όριο ηλικίας - όπου αυτό προβλέπεται - που απαιτούνται για την συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος.

Η εγκύκλιος επίσης αναφέρει ότι δεν υφίσταται μεταβολή για τις διατάξεις περί θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος με τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις (15ετία).

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο στην οποία αναλύονται οι προϋποθέσεις  για τις συνταξιοδοτήσεις  και παρατίθενται  παραδείγματα. (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.