Αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Τήνου για το έργο : «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων».

Το αντικείμενο της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης αφορά την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου του Δήμου Τήνου προκειμένου να εκτελέσει έργο επισκευών – συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, ήτοι : κτιριακών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων τους. Το έργο αποσκοπεί και περιλαμβάνει αποκατάσταση των φθορών και βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων, εντός των ορίων του Δήμου.

 Ο Δήμαρχος Τήνου ενημέρωσε το σώμα για την επιτροπή που θα απαρτίζεται για την παρακολούθηση και λειτουργία του έργου καθώς και για τα σχολεία που προγραμματίζεται να γίνουν οι εργασίες. Πρόκειται για τις σχολικές μονάδες: 1ου Δημοτικού Σχολείου (υπαίθριος χώρος νέου κτιρίου) σε επισκευαστικές εργασίες του 2ου Δημοτικού Σχολείου και σε επισκευές καθιζήσεων στα Λύκεια Τήνου. Ο κ. Ορφανός επεσήμανε πως, «εάν απαιτηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση θα κληθεί ο Δήμος να συνδράμει».

Η επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, κα. Μαρούλα Αλβέρτη επεσήμανε ότι θα πρέπει στην μελέτη για τον υπαίθριο χώρο του «νέου» 1ου Δημοτικού Σχολείου να τοποθετηθούν και κάποια δέντρα σε σχέση με αυτά που φύγανε για την κατασκευή του νέου κτιρίου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.