Δελτίο Τύπου

 Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, κατά την 2/2016 Συνεδρίασή της, ενέκρινε κατ’ αρχήν, τη χορήγηση 22 εφάπαξ οικονομικών βοηθημάτων σε ισάριθμους Τήνιους άπορους και ασθενείς συνανθρώπους μας.


Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, το οποίο θα εκδοθεί με την ολοκλήρωση κατάθεσης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Υπηρεσία του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Από τη Διοικ. Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.