Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2016, του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδος Γύρλας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδας Γύρλας κ. Ευάγγελο Σημαντήρη, εισηγήθηκε τα εξής:

Με το με αριθ. πρωτ. 10/5-2-2016 έγγραφο του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγ. Τριάδας Τήνου, υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Ιδρύματος, οικον. έτους 2016, όπως καταρτίστηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή με την αριθ. 3/2016 απόφασή της όπου εμφανίζει σύνολο εσόδων 250.124,95 ευρώ, εξόδων 249.766,00 ευρώ και αποθεματικό 358,95 ευρώ.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ εξέφρασε τη γνώμη του σχετικά με το σχέδιο του Προϋπολογισμού του ιδρύματος με το με αριθ. 1018/10-11-2015 έγγραφό του. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, προχώρησε στην ανάγνωση ανά Κωδικό Αριθμό της Εισηγητικής
Έκθεσης. Μετά το πέρας της εισηγήσεως του Προέδρου, περί του Προϋπολογισμού αυτού ακολούθησε μακρά διαλογική συζήτηση κατά την οποία διατυπώθηκαν συγκεκριμένες παρατηρήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στο σώμα να γνωμοδοτήσει θετικά και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγ. Τριάδας Τήνου, την 3/2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του εν λόγω ιδρύματος, την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, το με αριθ. πρωτ. 1018/10-11-2015 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου, αποφάσισε κατα πλειοψηφία, υπέρ της εγκρίσεως του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδος Τήνου, οικον. έτους 2016, όπως συντάχθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή αυτού, που εμφανίζει σύνολο εσόδων 250.124,95 ευρώ, εξόδων 249.766,00 ευρώ και αποθεματικό 358,95 ευρώ, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του Προϋπολογιστικού Πίνακα.

Μειοψήφησε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μαρούλα Αλβέρτη – Κουσουνάδη η οποία μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι ναι μεν ο Προϋπολογισμός λογιστικά είναι σωστός αλλά θεωρεί ότι δεν έχει γίνει ορθός προγραμματισμός προτεραιοτήτων, όσον αφορά τις δράσεις του.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.