Σήμερα, Τρίτη 23 Φεβρουαρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. Τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως είναι τα ακόλουθα.
ΘΕΜΑ 1ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016, δυνάμει του υπ΄ αριθ. 9153/9-2-2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής, στοιχείων εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου, Δ΄ τριμήνου 2015.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών, μέσω διαπραγμάτευσης.  Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:

Εξέταση αιτήματος τμήματος εσόδων, περιουσίας & ταμείου  του Δήμου για την επιστροφή ποσών.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 5ο:
   
Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφου Αιολίς Δήμου Τήνου». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 6ο:
   
Λήψη απόφασης για τη σύναψη (ανανέωση) σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών, μέσω τηλεφωνικών καρδιογραφημάτων, μεταξύ του Δήμου Τήνου και της Teleheart – Ιατρικής Ε.Π.Ε.   Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 7ο:   
Λήψη απόφασης για την απόκτηση κωδικών στις ηλεκτρονικές – διαδικτυακές συναλλαγές του Δήμου με τις τράπεζες Εθνική και Eurobank.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 8ο:
   
Λήψη απόφασης για την ετήσια  συνδρομή της  εφημερίδας «Κυκλαδικό Φως». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 9ο:
   
Λήψη απόφασης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του κλιμακίου Τήνου, της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, για το έτος 2016.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 10ο:   

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου σε διεθνή έκθεση, η οποία θα λάβει χώρα στο Βερολίνο στις 9-13/3/2016, και ψήφιση σχετικής πίστωσης.  Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 11ο:
   
Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση ημέρας Ελληνικής γλώσσας και παιδείας.  Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 12ο:
   
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο:
   
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Τήνου για το έργο : «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων». Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο:
   
Καθορισμός αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου», ανά συνεδρίαση αυτού κατά το έτος 2016. Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 15ο:    
Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση από τον Δήμο Τήνου, αποκριάτικων εκδηλώσεων.  Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο:
   
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων ή μη παραλιών νήσου Τήνου.  Εισηγητής :  Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 17ο:
   
Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης.
Εισηγητής : Δήμαρχος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.