Οι Αιτήσεις – Δηλώσεις για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 των μαθητών και των αποφοίτων θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.