Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου, την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00π.μ στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72, 1ος όροφος). Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:
ΘΕΜΑ   1ο  
Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘’Τσικνιάς’’ Δήμου Τήνου-Ψήφιση πίστωσης

ΘΕΜΑ   2ο 
Παραλαβή μελέτης «Τεχνική έκθεση αποκατάστασης ΣΑΥ-ΦΑΥ και τεύχη δημοπράτησης για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση  ‘’Φανερωμένη’’ ΔΕ Πανόρμου Δήμου Τήνου-Έγκριση όρων διακήρυξης-Ψήφιση πίστωσης.

ΘΕΜΑ   3ο 
Ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Δήμου Τήνου έτους 2016 Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)

ΘΕΜΑ   4ο 
Επαναψήφιση πιστώσεων α) Υπολοίπων ανειλημμένων υποχρεώσεων έτους 2015 και β) Πολυετών υποχρεώσεων έτους 2015.

ΘΕΜΑ   5ο
Αποδέσμευση και επαναψήφιση πιστώσεων Υπολοίπων ανειλημμένων υποχρεώσεων α) Σύμβασης προμήθειας καυσίμων β) Σύμβασης προμήθειας λιπαντικών.

ΘΕΜΑ   6ο 
Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα που λαμβάνονται στην αρχή του έτους.

ΘΕΜΑ   7ο
Αναλήψεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2016

ΘΕΜΑ   8ο  
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου τροποποίησης Κανονισμού Ύδρευσης

ΘΕΜΑ   9ο  
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισης Κανονισμού Καθαριότητας

ΘΕΜΑ   10ο
Ανάθεση σε δικηγόρου της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Ειρνοδικείου Τήνου στην υπόθεση αγωγής Ιωάννη Μαρμαρινού του Νικολάου κατά του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   11ο  
Έκθεση για την κατάσταση εσόδων εξόδων του δήμου Τήνου στο δ΄ τρίμηνο 2015 (άρθρο 72 στοιχ. 1β Ν. 3852/2010).

ΘΕΜΑ   12ο  
Έγκριση προϋπολογισμών 2016 Κληροδοτημάτων : 1) Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά, 2) Κωνσταντίνου Σαρδελά, 3) Νικολάου Γλύνη, 4)Αικατερίνης Περσέλλ, 5) Αντωνίου Περράκη, 6) Ιερωνύμου Κοτσώνη, 7)Βασιλείου Φορτόμου, 8) Νικολάου Γαΐτη,  9) Λουίζας Σώχου,  10)Φραγκίσκας Μανωλικίδη, 11) Πολυχρόνη Γεωργίου, 12) Μόδεστου Αρμακόλα

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.