Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου,  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στους Λιμένες Τήνου , προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ανέλκυση του ρυμουλκό «ΡΑΦΗΝΑ» ΝΗΟΛ 333, το οποίο βυθίστηκε στις 24/12/2015 στο εξωτερικό λιμένα Τήνου παρεμποδίζοντας την παραβολή, την αγκυροβολία, την κίνηση και γενικά τη λειτουργία του λιμένα, την ελεύθερη ναυσιπλοΐα την προσέγγιση στο κρηπίδωμα καθώς και την άσκηση ναυτικών ή άλλων δραστηριοτήτων,
Ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Ευάγγελος Κορνάρος ανέφερε «Στις 03/02/2016 έγινε υποβρύχια επιθεώρηση του ναυαγίου από πιστοποιημένο καταδυτικό συνεργείο του οποίου η έκθεση και το βίντεο παραλήφθηκαν από την υπηρεσία μας πριν από λίγο. 

Η έκθεση αναφέρει ότι το Ρ/Κ βρίσκεται σε βάθος -9μ και σε απόσταση 12μ από το κρηπίδωμα εντοπίστηκε η πρύμνη ενώ σε βάθος -10,5μ και σε απόσταση 21μ εντοπίστηκε η πλώρη. Το Ρ/Κ βρίσκεται σε οριζόντια θέση με την πλώρη να κοιτάζει νότια και με κλίση περίπου 15 μοιρών. 

Μετά την επιθεώρηση εντοπίστηκε οπτική ζημιά μόνο στο πηδάλιο. Την έκθεση συνοδεύει κάτοψη του ναυαγίου.» Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να παρακολουθήσουν το σχετικό υποβρύχιο βίντεο το οποίο πιστοποιεί τα αναφερόμενα στην έκθεση. 

Στην συνέχεια και κατόπιν σχετικής συζήτησης, τον λόγο πήρε ο Λιμενάρχης κος Αποστολόπουλος και ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει την ανάθεση σε δικηγόρο προκειμένου να έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη του Ρ/Κ κο Λεμπιδάκη, δίνοντάς του τελευταία ευκαιρία ώστε να οριστικοποιήσει τις προθέσεις του σχετικά με την ανέλκυση του ναυαγίου με δικές του ενέργειες.

Κατόπιν και με αφορμή την πρόταση του κου Λιμενάρχη, ο Πρόεδρος τηλεφώνησε αμέσως στον κο Λεμπιδάκη ιδιοκτήτη του Ρ/Κ ο οποίος δεν απάντησε και στην συνέχεια στον κο Χαμπά πλοίαρχο Γ’ ο οποίος απάντησε ότι έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για να προβεί ο ίδιος στην ανέλκυση του Ρ/Κ και ότι ήδη ο ναυπηγός του κος Γιαννάκης έχει έρθει σε επαφή με το Λιμεναρχείο Τήνου προκειμένου να συλλέξει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να εκδώσει την απαιτούμενη άδεια ανέλκυσης.

Το σώμα εξεπλάγην διότι κανένας, ακόμα και ο Λιμενάρχης κος Αποστολόπουλος, δεν γνώριζε αυτές τις ενέργειες, και παρουσία όλων ο Λιμενάρχης επιβεβαίωσε τα όσα είπε ο κος Χαμπάς με τηλεφώνημα του προς το Λιμεναρχείο. 

Παρόλο αυτή την εξέλιξη και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των τακτικών μελών και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.2881/01 (ΦΕΚ 16Α/06-02-2001), της ΥΑ 2123/36/2001 (ΦΕΚ 1438Β- 2001 «Διαδικασία, τρόπος συγκρότησης, λειτουργίας και έκφρασης γνώμης της γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης, ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, πλοίων», την υπ’αριθμ. 1/2016 απόφαση Δ.Σ.του ΔΛΤΤΑ, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα, να γίνει ανάθεση σε δικηγόρο ώστε να έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη ή τον πλοίαρχο του Ρ/Κ «ΡΑΦΗΝΑ» ΝΗΟΛ 333 προκειμένου να διευκρινιστούν οι προθέσεις των ανωτέρω σχετικά με την ανέλκυση του ναυαγίου με δικές τους ενέργειες

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.