Την Τετάρτη 16 Μαρτίου, και ώρα 11.00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος). Τα θέματα  ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:
  • ΘΕΜΑ 1ο ) Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου κατά τη συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Γεωργίας Μπουζαλάκου κατά του Δήμου Τήνου.
  • ΘΕΜΑ 2ο) Έγκριση  Έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών
  • ΘΕΜΑ 3ο) Ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Δήμου Τήνου έτους 2016
  • ΘΕΜΑ 4ο) Προτάσεις Γραφείο Κληροδοτημάτων σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτων Κληροδοτημάτων του Δήμου.
  • ΘΕΜΑ 5ο) Έγκριση-διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά.
  • ΘΕΜΑ 6ο) Συζήτηση και λήψη απόφαση επί αιτήσεων.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.