Τις τελευταίες ημέρες συνεχίζονται τα έργα για την «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων δήμου Τήνου». Όπως είχαμε γράψει και σε προηγούμενη μας ανάρτηση, έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το σύνολο των δικτύων και από τα τέσσερα αντλιοστάσια έχουν κατασκευαστεί τα τρία, καθώς και οι δύο οικίσκοι για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.

Κατασκευάστηκε το αντλιοστάσιο Α3 (στην διασταύρωση της Αγίας Παρασκευής με τον Περιφερειακό) και πραγματοποιούνται τα έργα και στο αντλιοστάσιο Α2 (στην περιοχή του Βίντσι). Ποιο αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:


Επί του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού συνολικού μήκους περίπου 1.900 μέτρων για την προώθηση των λυμάτων προβλέπεται: Η κατασκευή τεσσάρων αντλιοστασίων και ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα. Επίσης κατασκευάζεται ο αγωγός μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων από το φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης και μέχρι την δεξαμενή αναρρύθμισης του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης.

Τέλος, να θυμίσουμε πως μετά από παράταση προθεσμίας, ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι 30 Απριλίου 2016

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.