Την Πέμπτη, 17 Μαρτίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου, ανάμεσα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι και ο Κανονισμός Καθαριότητας που θα πρέπει να εφαρμόζετε από τους κατοίκους του νησιού.


Διαβάστε παρακάτω τον κανονισμό που ψήφισε κατά πλειοψηφεία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου και γίνει η εισήγηση του στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

 Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ.Παναγιώτης Κροντηράς, και η Μαρούλα Αλβέρτη, αρνήθηκαν ψήφο επιφυλασσόµενοι να διατυπώσουν τη θέση τους κατά τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πότε θα ισχύει ο κανονισμός

Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει αµέσως µετά την κατά νόµο έγκρισή του. Η αναπροσαρµογή των προστίµων καθορίζονται µε ιδιαίτερη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Τα πρόστιµα είναι αυτοτελή σε σχέση µε τυχόν άλλες διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις ή πρόστιµα που επιβάλλουν άλλες αρµόδιες Αρχές και ούτε αποτελούν αστική αποκατάσταση του ∆ήµου σε περίπτωση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζηµιάς έχουν προκαλέσει και συντρέχουν µε αυτές. Σε περίπτωση υποτροπής τα επιβαλλόµενα πρόστιµα διπλασιάζονται.

Η Καθαριότητα της πόλης και των οικισµών που αποβλέπει σε άνετες και υγιεινές συνθήκες ζωής στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των δηµοτών µε τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες.

Κάθε δηµότης έχει υποχρέωση να είναι ενεργό άτοµο και να προβαίνει σε συστάσεις σε εκείνους τους συνδηµότες του που παραβιάζουν τις διατάξεις καθαριότητας του παρόντος Κανονισµού. Κάθε δηµότης οφείλει να γνωστοποιεί στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου, τις παραβάσεις που υποπίπτουν στην αντίληψη του, ώστε να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα. Η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι στη διάθεση κάθε δηµότη, επιχειρηµατία ή φορέα για αµοιβαία συνεργασία ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσµα. Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από τη δηµοσίευση του , οπότε και παύει η ισχύς κάθε προγενέστερου Κανονισµού Καθαριότητας

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.