Μετά τα μαγαζιά που συμμετέχουν στην δράση «προϊόν σε αναμονή» σειρά έχουν τα φαρμακεία του νησιού. Σε μια πρόσφατη ανακοίνωση η Ανοικτή Επιτροπή Αλληλεγγύης Τήνου ανέφερε τα φαρμακεία που λαμβάνουν μέρος σε αυτό το εγχείρημα.

• Φαρμακείο Απέργης Εμμανουήλ στην χώρα Τριών Ιεραρχών 2, στην Κώμη και στο Πεντόστρατο Τηλ. 2283022213
• Φαρμακείο Κρικελλή Ευδοκία στην χώρα πλατεία Παντανάσσης 21 τηλ.2283022272
• Φαρμακείο Κώστα Ευφροσύνη στην χώρα Κ.Αλαβάνου 8 τηλ.2283022500
• Φαρμακείο Χατζηλούη Φραγκίσκα στην χώρα Ζ.Αλαβάνου 7 τηλ. 2283025088
• Φαρμακείο Δουβίτσα Ευαγγελία στον Πύργο τηλ.2283031130

Η Ανοικτή Επιτροπή Αλληλεγγύης Τήνου θέλει να ευχαριστήσει όσους συμβάλουν στην υλοποίηση αυτής της δράσης. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν να ειδοποιήσουν τους υπεύθυνους για να τους προμηθεύσουν με την αφίσα της δράσης.

Βαλεντίνα 690.9085.678 | Γρηγόρης 695.5778.797

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.