Ο Δήμος Τήνου έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση τριών μετεωρολογικών σταθμών σε Χωριά του νησιού. Συγκεκριμένα πρόκειται για την Στενή, του Πύργου και της Κώμης. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί βρίσκονται στην Αγγλική γλώσσα.
Οι πληροφορίες που δίνουν οι σταθμοί χωρίζονται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη είναι γενικά χαρακτηριστικά όπως θερμοκρασία, η δεύτερη αφορά τον αέρα και η τρίτη είναι ένα βροχόμετρο που δείχνει ημερήσια, μηνιαία πόσο έχει βρέξει στην κάθε περιοχή.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.