Ο Δήμος Τήνου έχει τοποθετήσει στην είσοδο του Δημαρχείου, στην οδό Ευαγγελιστρίας, δύο (2) ειδικούς κάδους συλλογής των άδειων μελανοδοχείων των εκτυπωτών. Στον πρώτο (1) κάδο επιτρέπεται η τοποθέτηση κάθε είδους μελανιού, τόνερ κτλ. εκτός από τα ειδικά «μπουκάλια» των φωτοτυπικών μηχανημάτων.

Ο δεύτερος κάδος συλλογής θα είναι  ειδικά για τα μελάνια από την εταιρεία LEXMARK (ink, toner, photoconductor) και θα πρέπει να προσκομίζονται όμως με την αρχική του συσκευασία. Τα μελανοδοχεία που θα συλλέγονται θα προωθούνται στην συνέχεια σε πιστοποιημένο φορέα περισυλλογής των άδειων μελανοδοχείων ο οποίος θα τα ανακυκλώνει.

Τέλος όταν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δήμο Τήνου.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.