Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα ο προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στον Δήμο Τήνου για το έτος 2016. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ακόλουθες θέσεις:
  • Ενός (1) οδηγού βυτιοφόρου για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών
  • Δύο (2) εργατών ύδρευσης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και
  • Τριών (3) εργατών αποχέτευσης για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών
Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ με τη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του θέματος θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.

Η έκδοση - προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, θα ανακοινωθεί έπειτα από την έγκριση των αρμοδίων οργάνων. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.