Πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή, 8 Απριλίου,  στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Τήνο η εκδήλωση (μέσω τηλεδιάσκεψης) για την παρουσίαση των 4 νέων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020:


Αναλυτικά συζητήθηκαν οι δράσεις

1. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
2. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
4. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η προσέλευση του κόσμου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στην Τήνου κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Τέλος, να αναφέρουμε πω τις δράσεις θα παρουσιάσουν εξειδικευμένα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.