Σε πρόσφατη ανάρτηση μας, αναφέραμε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Νομικού Προσώπου και Δήμου Τήνου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου», προϋπολογισμού 590.000,00 €..

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (30/3/2016) αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση θεωρημένης μελέτης (τεύχη δημοπράτησης, αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής και
η/μ μελέτη εφαρμογής) για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου.

Τι περιλαμβάνει η μέλετη

Το κτίσμα του Παιδικού Σταθμού με το πέρασμα του χρόνου έχει παρουσιάσει σημαντικές φθορές με αποτέλεσμα να χρήζουν άμεσης επισκευής τα επιχρίσματα, οι χρωματισμοί, τα κουφώματα καθώς και το δάπεδο εντός του κτιρίου.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να αποξηλωθούν όλες οι ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις εντός του κτιρίου. Επίσης, θα επισκευαστεί τοπικά το εσωτερικό της οροφής στα σημεία που παρουσιάζει σημαντικές φθορές με τοπική αποσάθρωση του σκυροδέματος και εμφάνιση του οπλισμού.

Εντός του κτιρίου θα διαμορφωθεί ο χώρος της αποθήκης πλησίον του μαγειρείου σε WC AMEA, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί ο παιδικός σταθμός, με την δυνατότητα πρόσβασης ατόμων ανάλογων αναγκών. Ομοίως θα διαμορφωθούν οι υπάρχουσες ράμπες στον περιβάλλοντα χώρο καθώς δεν τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η μόνωση του κτιρίου είναι ανύπαρκτη και γι΄ αυτό προτείνεται με την παρούσα μελέτη εσωτερικά των λιθοδομών η επένδυση της τοιχοποιίας με τσιμεντοκονία, η επάλειψή της με ασφαλτικό διάλυμα και η επένδυση με πετρομβάμβακα και ανθυγρή και πυράντοχη γυψοσανίδα πάχους 18mm. Αντίστοιχα, προβλέπονται οι εργασίες μόνωσης δώματος, αλλά και στο δάπεδο του κτιρίου. Η επιλογή της μόνωσης της τοιχοποιίας εσωτερικά και όχι εξωτερικά με θερμοπρόσοψη, έγινε καθώς στην όψη του κτιρίου υπάρχουν μαρμάρινα στοιχεία περιμετρικά των κουφωμάτων, τα οποία θα παραμείνουν ως έχουν (εκτός από τις ποδιές οι οποίες λόγω αύξησης του πάχους της τοιχοποιίας θα αντικατασταθούν με ίδιες σε χρώμα και σχέδιο αλλά με μεγαλύτερο πλάτος).

Επίσης θα εγκατασταθεί εξ αρχής δίκτυο θέρμανσης, διότι δεν υπήρχε, καθώς και νέες κλιματιστικές μονάδες (αναλυτικά οι εργασίες αυτές περιγράφονται στην μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών). Το δάπεδο εσωτερικά, έχει υποστεί παραμόρφωση από ρίζες δέντρων που έχουν εισχωρήσει βόρεια του οικοπέδου. Προτείνεται λοιπόν η καθαίρεση του δαπέδου, το κόψιμο των ριζών και η αποκατάστασή του από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το τελικό δάπεδο στους περισσότερους χώρους θα επιστρωθεί από linoleum πάχους 2,50 mm, ενώ στους χώρους του μαγειρείου και των wc από κεραμικά πλακάκια.

Η αντικατάσταση των κουφωμάτων θα πραγματοποιηθεί με νέα ξύλινα κουφώματα με διπλά τζάμια ασφαλείας lamineted και λάστιχα για την καλύτερη ηχομόνωση και προστασία από τις έντονες καιρικές συνθήκες που επικρατούν το χειμώνα στο νησί αλλά και για την ασφάλεια των παιδιών σε περίπτωση θραύσης.

Το μαγειρείο αποτελείται από ερμάρια ξύλινα σουηδικής ξυλείας, όμως λόγω υγρασίας δεν είναι
κατάλληλα για την αποθήκευση των τροφίμων, κι ως εκ τούτου με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να αντικατασταθούν με ανοξείδωτα κρεμαστά και σταθερά. Ομοίως θα αντικατασταθεί η υπάρχουσα λάντζα με καινούρια και θα τοποθετηθεί ανοξείδωτη φούσκα χοάνη η οποία δεν υπάρχει.

Όσον αφορά στην όψη του κτιρίου, δεν θα πραγματοποιηθούν όσο το δυνατό αλλαγές παρά μόνο η αλλαγή χρώματός του κτιρίου από λευκό σε ώχρα (ομοίως έχει χρωματιστεί και το αρχαιολογικό μουσείο Τήνου που βρίσκεται όμορα με το παιδικό σταθμό). Θα παραμείνει το γείσο λευκό περιμετρικά του δώματος και προτείνεται αλλαγή στο χρώμα των κουφωμάτων από γαλάζια σε κεραμιδί. Τέλος, θα αντικατασταθούν οι πλάκες ασφαλείας στον περιβάλλοντα χώρο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση τις θεωρημένες μελέτες, τις σχετικές διατάξεις, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου, αποφάσισε ομόφωνα και:

Εγκρίνει τις θεωρημένες μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών Έργων : α) τεύχη δημοπράτησης, β) Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής, γ) Η/Μ μελέτη εφαρμογής και μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου».

Εγκρίνει την υποβολή φακέλου για την ένταξη του έργου «Επισκευή – Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου» σε πρόγραμμα χρηματοδότησης

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.